8 ud af 10 forældre er tilfredse med deres barns skole

8 ud af 10 forældre er tilfredse med deres barns skole

Forældrene er mest tilfredse med personalets indsats for at få børnene til at føle sig trygge og glade, det faglige udbytte og skole-hjem-samarbejdet. Den laveste tilfredshed er med trafiksikkerheden og indsatsen mod mobning.

Det viser rapporten Forældretilfredsheden med skole og SFO i Silkeborg Kommune – 2018, som er lavet på baggrund af en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til at alle børn i Silkeborg Kommunes Skoler og SFO’er.

 

Højere end landsgennemsnittet

Alle forældre har fået et spørgeskema og 68,3 % har svaret. Ud af dem er 79 % tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole. På en skala fra 1 til 5, er den samlede tilfredshed 3,9. Det er 0,1 højere end landstallet.

For SFO er 81 % af forældrene tilfredse med deres barns SFO. På en skala fra 1 til 5 er den samlede tilfredshed 4,0. Det er ens med landstallet.

Styrker og potentialer

Rapporten peger på fire styrker for skolerne i Silkeborg Kommune som følge af forældrene tilfredshed:

• Arbejdet med at få børnene til at føle sig trygge og glade
• Barnets samlede faglige udbytte af undervisningen
• Samarbejdet mellem forældre og lærere/pædagoger
• Den faglige udfordring af børnene

Potentialet for at øge den samlede tilfredshed ligger i:

• Indsatsen mod mobning
• Samarbejdet mellem forældrene og skolens ledelse
• Tilrettelæggelsen af undervisningen i forhold til barnets behov
• Skolens fysiske rammer indendørs
• Trafiksikkerheden mellem skole og hjem

For SFO er styrkerne aktiviteterne og indsatsen for at få barnet til at føle sig tryg og glad. Indsatsen for at udvikle barnets sociale kompetencer og dialogen og samarbejdet om barnet mellem SFO og forældre er fokusområder, hvis den samlede tilfredshed skal løftes.

Offentliggørelse

Resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelsen er offentliggjort i en kommenteret kommunerapport med et samlet resultat. Læs rapporten her.

For hver skole bliver der også lavet en skolerapport. Resultaterne for de enkelte skoler bliver først tilgængelige medio juni, når alle skolebestyrelser har haft mulighed for at arbejde med deres lokale rapport. 

Formålet med begge rapporter er både at undersøge tilfredsheden med skolerne og at identificere fokusområder, hvor kvaliteten af skolerne kan udvikles.

For mere information kontakt:

Huno Jensen, skolechef
Tlf. 2964 1955
Huno.jensen@silkeborg.dk  

Anne Lynggaard Vinther, sektionsleder i Pædagogisk Udviklingssektion
Tlf. 2028 0674
av@silkeborg.dk

Forældretilfredshedsundersøgelsen har sin egen underside på hjemmesiden.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen