Skolechef Erling Andresen går på pension

Efter at have været chef i Sønderborg Kommune siden kommunesammenlægningen har skole- og uddannelseschef, Erling Andresen, valgt at gå på pension. Det sker med udgangen af december 2021. Direktør for Børn, Uddannelse og Sundhed, vicekommunaldirektør Carsten Lund, sender en stor tak til skole- og uddannelseschefen. – Jeg vil gerne rose og anerkende Erling Andresens kæmpe indsats for …

Skolechef Erling Andresen går på pension Læs videre »

Hellestedet kan sættes i stand | Nyheder

Sidste weekend udbrændte Hellestedet i Norgesgade. Der har i ugens løb været stor aktivitet og centrale aktører på tværs af kommune, politi og civilsamfundet er mødtes med kort varsel. ”Det er super positivt at mærke, hvordan alle rykker sammen og har fokus på at finde en god løsning. Teknikerne har vurderet, at Hellestedet kan sættes …

Hellestedet kan sættes i stand | Nyheder Læs videre »

Match-making mellem ledige seniorer og virksomheder

Match-making mellem ledige seniorer og virksomheder på Sydfyn

Mangel på arbejdskraft er et aktuelt emne, og nu får både virksomheder og potentielle medarbejdere mulighed for at møde hinanden i dagene den 4.-6. oktober i Svendborg Borgerforening. -Vi har brug for at klæde seniorerne bedre på til at komme i kontakt med arbejdsgiverne, og vi har også brug for at fortælle arbejdsgiverne om de …

Match-making mellem ledige seniorer og virksomheder på Sydfyn Læs videre »

Millionaftale for Korup sikrer et sted til de unge

Millionaftale for Korup sikrer et sted til de unge

Byrådet har besluttet at afsætte 18,2 millioner kroner til at styrke Korup med Korup Skole som omdrejningspunkt. Der vil både blive investeret i tiltag rundt omkring i Korup og i en modernisering af Korup Skole. Med byrådets 2030-plan, Velfærdens Fundament, er der samlet afsat 625 millioner kroner til at styrke Odenses lokalområder – fordelt med …

Millionaftale for Korup sikrer et sted til de unge Læs videre »

En pædagog leger med børn i sandkassen

50 mio. kr. mere til service

På grund af den store befolkningsvækst forventer Silkeborg Kommune at få næsten 50 mio. kr. mere i skatteindtægter til service næste år ved at selvbudgettere frem for at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Pengene indgår i finansieringen af budgetaftalen for 2022. Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Tilladelse til nedsivning og udledning vej-, tag og overfladevand, Jernaldervej

22. september 2021 Brønderslev Kommune meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 28 til Brønderslev Spildevand A/S til nedsivning og udledning af vejvand, tag- og overfladevand fra nyt erhvervsområde ved Jernaldervej i Brønderslev. Tilladelse (nyt vindue) Bassinudformning (nyt vindue) Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have …

Tilladelse til nedsivning og udledning vej-, tag og overfladevand, Jernaldervej Læs videre »

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Afgørelse om Ikke VVM-pligt for skovrejsning på Løgagergårdvej 1, 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om skovrejsning på ejendommen Løgagergårdvej 1, 8600 Silkeborg, matr.nr. 1t Løgager By, Them ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 20. oktober 2021. Klagevejledning kan ses i afgørelsen. Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Mindre brand på Hotherhaven | Stevns Kommune

Stevns Kommunes plejecenter i Hårlev, Hotherhaven, har været ramt af en mindre brand i nat. Alle er uskadte! Branden opstod omkring køkkenet og nogle kontorlokaler, og ingen beboere eller medarbejdere har været i fare, selv om en gruppe beboere kortvarigt blev flyttet fra deres lejligheder. Branden er formentlig opstået i forlængelse af et eftersyn …

Mindre brand på Hotherhaven | Stevns Kommune Læs videre »

Scroll til toppen