Omfattende tryghedskortlægning af københavnske børns skoleveje

Københavnske skolebørn og deres forældre bliver i de kommende uger hørt i en storstilet undersøgelse om tryghed i trafikken. Hvis flere børn skal op på cyklen, er det afgørende, at de føler sig trygge i trafikken. Derfor skal det både være sikkert og føles trygt at cykle og færdes til fods i København. De kommende uger …

Omfattende tryghedskortlægning af københavnske børns skoleveje Læs videre »

10.PRO fortsætter næste skoleår | Nyheder

I begyndelsen af august startede 29 elever på 10.PRO i Fredericia, hvor de 25 har bopæl i Fredericia. 10.PRO er kommet godt fra start og der er udbredt optimisme blandt elever og lærere på årgangen. Der er lavet samtaler med alle eleverne for at afdække deres motivation for at søge det nye uddannelsestilbud og deres …

10.PRO fortsætter næste skoleår | Nyheder Læs videre »

Fire reviderede vandløbsregulativer kræver ikke miljøvurdering

Vandmiljø: Tilladelse til nedsivning af regnvand i vejbede, Vestergade, Silkeborg.

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 24. november 2020. Beskrivelse af sagen Silkeborg Kommune har meddelt tilladelse til nedsivning af regnvand i regnbede med filterjord langs Vestergade, 8600 Silkeborg. Kontaktoplysninger Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Anders Hansen på tlf. 8970 1508 eller på e-mail anha@silkeborg.dk. Klagevejledning …

Vandmiljø: Tilladelse til nedsivning af regnvand i vejbede, Vestergade, Silkeborg. Læs videre »

Kandidater til seniorrådsvalget er fundet | Nyheder

Fredericia Kommune har siden 1995 haft et Seniorråd, der skal tages med på råd, når der skal træffes beslutninger, som vedrører de ældre borgere i kommunen. Seniorrådets formål er nemlig at være med til at udbygge kontakten mellem kommunens ældre borgere og byrådet. Seniorrådet kan også rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål. Alle der er 60 …

Kandidater til seniorrådsvalget er fundet | Nyheder Læs videre »

Tilbud om rådgivning til familier med børn i 0-18...

Ny Økonomidirektør og Chef for Økonomi & Digitalisering i Odense Kommune

Eddie Dydensborg skal fra den 1. december stå i spidsen for driften og udviklingen af Odense Kommunes stærke økonomistyring og samtidig varetage den overordnede ledelse på IT- og digitaliseringsområdet. Eddie bliver chef for en stab på 220 medarbejdere og skal indgå i forvaltningsledelsen i Borgmesterforvaltningen. Han bliver rådgiver og sparringspartner for Byrådet, Økonomiudvalget og Borgmesteren …

Ny Økonomidirektør og Chef for Økonomi & Digitalisering i Odense Kommune Læs videre »

Illustration

Lærere skal på skolebænken på erhvervsuddannelserne

I Svendborg skal 20 procent af de ældste skoleelever vælge en erhvervsuddannelse i 2021. Byrådets mål kræver, at lærere og vejledere bliver bedre til at guide de unge om at vælge den rette vej. To dage i praktik på en erhvervsuddannelse som f.eks. tømrer, elektriker eller sosu-assistent. Nu skal de lærere – der vejleder de …

Lærere skal på skolebænken på erhvervsuddannelserne Læs videre »

Covid-19: Information til ældre borgere og kronikere

CORONA HOTLINE – Nyborg Kommune

Har du spørgsmål om Covid-19 eller behov for råd og vejledning, kan du kontakte kommunens corona-hotline på tlf. 6333 7030. Hotline betjenes af sygeplejersker og har åben på alle hverdage kl. 9-15. Vi henviser desuden til hjemmesiden: coronasmitte.dk, hvor myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/COVID-19 ligesom der kan findes svar på de hyppigst stillede …

CORONA HOTLINE – Nyborg Kommune Læs videre »

Tilbud om rådgivning til familier med børn i 0-18...

Nyt projekt skal give unge appetit på et fritidsjob

Hvordan får man et fritidsjob og senere foden inden for på arbejdsmarkedet? Red Barnet, Meyers Madhus og en række lokale virksomheder inden for madbranchen har i samarbejde med Odense Kommune sat sig for at åbne døren til fritidsjob for en række unge, der har brug for støtte og motivation til at kaste sig ud i …

Nyt projekt skal give unge appetit på et fritidsjob Læs videre »

For-annoncering – Kraghedevej 51, Tylstrup

26. oktober 2020 Brønderslev Kommune offentliggør hermed, at arbejdet med revurderingen af miljøgodkendelsen for husdyrbruget på Kraghedevej 51, 9382 Tylstrup nu indledes. Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Enhver kan desuden anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når det foreligger, og enhver har ret til at kommentere udkast …

For-annoncering – Kraghedevej 51, Tylstrup Læs videre »

Gratis mundbind til udvalgte borgere

Nye restriktioner indføres nu i Danmark pga. stigende corona-tal

Vi skal blive ved med at hjælpe hinanden med at forebygge smitte – hver for sig. Her i Norddjurs har vi fortsat lave smittetal. Skal det fortsætte, kræver det noget af os alle sammen. De nye restriktioner indebærer blandt andet brug af mundbind på steder med offentlig adgang, og forsamlingsforbuddet sænkes til 10 personer. Læs …

Nye restriktioner indføres nu i Danmark pga. stigende corona-tal Læs videre »

Scroll til toppen