Nyborg Kommune – Politiker Web


Nyborg Kommune – Politiker Web
Din browser kan ikke forstå Javascript. Du kan derfor opleve, at nogle ting ikke fungerer optimalt. I de fleste browsere kan du slå script til og fra. Slår du det til, vil du opleve at Politiker Web kommer til at fungere bedre.

KommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker WebKommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker WebKommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker WebKommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker WebDagsordener og referater 
KommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker WebMødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2021 – 31/03/2021

KommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker Web

KommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker Web


KommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker Web


KommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker WebKommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker WebKommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker WebKommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker WebKommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker WebKommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker WebKommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker WebGå til toppen af siden 

Punkter

1.


 Spørgetid


2.


 Godkendelse af idéoplæg for Sundhedhus


3.


 Kompensation for udgifter til covid-19 i Nyborg Kommune i 2020


4.


 Undersøgelse af udgifter ved etablering af badevandsstation ved Sølyst bypark


5.


 Afsøgningen af muligheder for et fælles fynsk udbud af eftersortering af husstandes restaffald


6.


 Forslag til lokalplan nr. 321 og kommuneplantillæg nr. 25 for boliger mellem Mosebakken og Fynsvej til offentlig høring


7.


 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 316 og kommuneplantillæg nr. 24 – Boliger og parkstrøg langs Banegårdsalléen


8.


 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2021


9.


 Ændring af kommunens regulativ for husholdningsaffald


10.


 Fyn 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid


11.


 Offentliggørelse af forslag til lokalplan nr. 326 og kommuneplantillæg nr. 29 – Enebærvej 3 i Ørbæk


12.


 Frigivelse af anlægsmidler til etablering af padelbaner ved Nyborg Tennis Klub


13.


 Vejnavn til kommende udstykning øst for Kertemindevej, Ullerslev


14.


 Status på eksisterende politikker


15.


 Indkøb af biler til hjemmeplejen i Nyborg Kommune


16.


 Forslag fra liste F og liste V vedr. udvikling af elladeinfrastruktur i Nyborg Kommune


17.


 Forslag fra liste A vedr. tilbagebetaling af forældrebetaling i institutioner i Nyborg Kommune


18.


 MeddelelserLukket punkt

19.


 Køb af areal (Dagsordenspunktet er lukket, da sager om køb og salg behandles som lukkede punkter, jf. Byrådets forretningsorden)Lukket punkt

20.


 Meddelelser

Gå til toppen af siden 

Punkter

1.


 Indkaldelse af stedfortræder


2.


 Spørgetid


3.


 Anmodning fra byrådsmedlem Carsten Kudsk om at repræsentere De LokalNationale i byråds- og udvalgsammenhæng


4.


 Ændring i udvalgssammensætning – Økonomiudvalget


5.


 Befordring til vaccination for Covid-19


6.


 Forvaltningsrevision i 2020


7.


 Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022


8.


 Godkendelse af 3 centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen


9.


 Omlægning af indsatsen i Uddannelsesraketten


10.


 Tilskud til minimumsnormering i daginstitutioner i 2021


11.


 Puljen til større driftsanskaffelser ved idræts- kulturinstitutioner m.m. i 2021


12.


 Frigivelse af beløb til vedligeholdelsesarbejder til renovering af folkeskoler 2021


13.


 Kvalitetsstandard for gåture for ældre i eget hjem


14.


 Fælles fynsk Klimasamarbejdsaftale


15.


 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2021


16.


 Forsikringspolitik – forlængelse


17.


 KL’s Topmøde 2021


18.


 Forslag fra liste F: Tilfredshedsundersøgelse af kommunens hjælp til mennesker med handicap


19.


 Forslag fra liste A: Nyborg Kommuner yder fremtidig selv lån til beboerindskudslån


20.


 Forslag fra De LokalNationale: E-post bør ikke sendes til borgere om fredagen, op til helligdage og weekender


21.


 MeddelelserLukket punkt

22.


 Banegårdsalleen, Rammeaftale om køb og salg af arealer (lukket sag om køb og salg af fast ejendom)


23.


 Køb af ejendom (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)Lukket punkt

24.


 Nyborg Forsyning og Service A/S – Referat fra møde 08.12.2020Lukket punkt

25.


 Meddelelser    KommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker WebTil top


Se den originale nyhed fra Nyborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen