Nyborg Kommune – Politiker Web


 PunkterKommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker Web

1.

 Spørgetid

KommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker Web

2.

 Ændring af Nyborg Kommunes Styrelsesvedtægt

KommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker Web

3.

 Godkendelse af Kulturaftale 2021-2024 mellem Kulturministeren og Kulturregion FynKommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker Web

4.

 Idræts- og Kultur puljen – bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2021KommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker Web

5.

 Fremlæggelse af forslag til Risikostyringsplan Nyborg for oversvømmelse fra hav


KommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker Web

6.

 Forslag til Lokalplan nr. 279 og Kommuneplantillæg nr. 23 – Bypark ved Færgevej i NyborgKommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker Web

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 313 og kommuneplantillæg nr. 19 for Hovedgaden i Ørbæk efter offentlig høring


Lukket punkt

8.

 Lukket bilag – Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 313 og kommuneplantillæg nr. 19 for Hovedgaden i Ørbæk efter offentlig høring (lukket på grund af personfølsomme oplysninger)KommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker Web

9.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 317 samt kommuneplantillæg nr. 26 for et boligområde ved Aldershvilevej


KommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker Web

11.

 Regulativ for Nyborg Forsyning og Ørbæk VandværkKommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker Web

12.

 Nyborg Forsyning og Service – Takster 2021 for NFS på spildevands-, vand-, affalds- og renovationsområdetKommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker Web

13.

 Anmodning om godkendelse af anskaffelsessum (Skema A) m.m. nybygning af 41 familieboliger beliggende Ved Skoven 51 – 57 i Fyns Almennyttige Boligselskabs nye afdeling 113KommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker Web

14.

 Godkendelse af årsregnskab 2019/budget 2021 – Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening – Buen 9 – 29 og Buen 16 – 52, ØrbækKommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker Web

15.

 Supplerende sagsfremstiling: Høringssvar på kvalitetsstandarder for hhv. borgers udpegning af hjemmehjælp (§ 94) og kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95)KommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker Web

16.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2020 – 2. runde


KommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker Web

17.

 Anmodning om udtalelse fra Ankestyrelsen vedrørende brug af konsulenter inden for det sociale områdeKommuneNyheder - Nyborg Kommune - Politiker Web

18.

 Meddelelser

Lukket punkt

19.

 Salg af et mindre vejareal (Lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)Lukket punkt

20.

 Ansættelse af ny direktør pr. 1. januar 2021 (personalesag)Lukket punkt

21.

 Meddelelser
  
Vis Alle Bilag 
Marker Alle Bilag


Se den originale nyhed fra Nyborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen