Bred politisk aftale om budget 2021

Bred politisk aftale om budget 2021

Enigt byråd bag ny politisk aftale vedr. budget 2021-2024.

Den 13. september 2020 har partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti indgået budgetaftale for Nyborg Kommune 2021.

Velfærd/Service

Det er et budget, hvor forligspartierne er enige om at  hæve velfærden/servicen med 41 mio. kr. i 2021. 

  • Ældreområdet løftes i 2021 med 19 mio. kr. (Mere tid til hjemmeplejen, kompetenceudvikling af SOSU-Medarbejdere m.m.).
  • Sundhed og Forebyggelse 1,0 mio. kr. 
  • Folkeskoler og SFO 6,080 mio. kr.  Heraf afsættes 1,7 mio. kr. til øget normering i SFO. 
  • Dagtilbud 3,809 mio. kr. 
  • Social og Familie 4,7 mio. kr. 
  • Teknik og Miljø 3,350 mio. kr. 
  • Erhverv og Udvikling 0,440 mio. kr. 

Med budgettet afsættes ca. 19 mio. kr. til udvidelse af service på ældreområdet. Det har været vigtigt for partierne, at sikre at vi i de kommende år kan fastholde og udvide serviceniveauet på ældreområdet.
Partierne er enige om, at der med budgettet skal sikres fokus på Klima og Grøn omstilling. Til at sikre dette er partierne enige i at der etableres element for ”Grøn omstilling og klimaindsatser”. Dette skal sikre de kommende års koordinering og fastholdelse af fokus på indsatser. Herudover øges puljen til klima og grøn omstilling således at der over 4 år etableres en pulje på 20 mio. kr. 
Der afsættes 100 mio. kr. til etablering af et Sundhedshus på 5.600 m2.
Der afsættes 100 mio. kr. til udbetaling af feriegæld.
Gældfrihed fastholdes ligesom kommunens økonomiske måltal fastholdes. Herved fastholdes kommunens robuste økonomi og ikke mindre væsentligt, sikres at vi i årene der kommer kan holde hånd under velfærden. 
Med budgettet fastholder vi, at der i de kommende 4 år ingen besparelser ligger i budgettet. 
Der afsættes årligt 85 mio. kr. til anlæg – samlet 340 mio. kr. over 4 år.
Skatten sænkes med 0,1 procentpoint som følge af Udligningsreformen, hvor staten finansierer en skattesænkning i Nyborg Kommune fra 26,4 % til 26,3 %.

Sonja Marie Jensen (A): 
Vi er tilfredse med, at vi med årets budgetaftale lapper nogle af de huller, som de sidste mange års besparelser har betydet for vores velfærd. Vi havde en ambition om, at løfte velfærden. Men nu starter vi med, at lappe de steder vi ser der trænger mest. 

Suzette Frovin (SF):
For SF har det været vigtigt, at vi får sat turbo på den grønne omstilling, og at vi sikrer et reelt velfærdsløft. Med den aftale, der ligger nu, kan vi tage hul på den grønne omstilling og lappe nogle af de huller, der er skabt som følge af tidligere års besparelser, men der er stadig et stykke vej, før vi er i mål.

Carsten Kudsk (Vi Lokale Demokrater):
Dansk Folkeparti vil altid meget højt prioritere ældreområdet og det har også denne gang haft vores store fokus, Derfor er vi stolte over, at vi denne gang fik gåturene tilbage.
På socialområdet har vi haft øje for den lange behandlingstid og manglende personaler særligt i forbindelse med Task Forces gennemgang af social sager og ønsket flere ressourcer til kompetenceudvikling og personale på området…Dette er nu lykkedes.

Kenneth Muhs (V):
Vi er rigtig glade for, at det igen er lykkes, at sikre et bredt forlig, hvor økonomien også fremadrettet giver os mulighed for at holde hånd under velfærden samt sikre investeringer, der gavner Nyborg Kommune bredt. Vi vil gerne takke Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti for et godt samarbejde i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Se den politiske aftale om budget 2021-2024 her

Se den originale nyhed fra Nyborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen