Udbud af rammeaftale om Trafiksignaler og ITS-udstyr

Opgaven

Udbuddet vedrører en Rammeaftale om trafiksignalanlæg og ITS-udstyr. TMF planlægger at benytte Rammeaftalen til løbende bestilling af opgaver i aftalens løbetid.

Arbejdet omfatter navnlig:

– Udskiftning af eksisterende trafiksignal og ITS-udstyr samt etablering af nyt.

– Øvrige anlægsarbejder, der udføres i sammenhæng med trafiksignalarbejdet, og hvor signalarbejdet udgør hovedformålet.

Den enkelte bestilling vil typisk foregå som fagentreprise for Trafiksignaler eller i hovedentreprise som et samlet anlægsprojekt, hvor signalarbejdet udgør hovedformålet.

Alle arbejder skal udføres med emissionsfri eller fossilfrie arbejdsmaskiner.

TMF har en sideløbende Rammeaftale med en ekstern driftsentreprenør om drift og vedligehold af Københavns Kommunes trafiksignalanlæg og ITS-udstyr.

Rammeaftalen forventes at have en samlet årlig værdi på 70 mio. kr. og maksimalt 75 mio. kr. ekskl. moms.

Det forventede årsforbrug er udtryk for en skønnet værdi, da forbruget afhænger af hvor mange anlægsmidler politikerne i Københavns Kommune tildeler Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med de årlige budgetaftaler. Det samlede køb under rammeaftalen kan dog ikke overstige 300 mio. kr.

Materiale

Udbudsmaterialet er frit, direkte og fuldt elektronisk tilgængeligt på Byggeweb på

https://www.rib-software.dk/udbudsportal under følgende projektnavn og nr. samt

under Byggeweb nr. TN512692.

Hvis tilbudsgiver ønsker support til, hvordan Byggeweb fungerer, henviser TMF til

https://www.rib-software.dk/support/.

Tilbudsfrist

Tilbuddet skal være uploadet senest torsdag den 06.01.2022, kl. 12.00.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen