Forhåndsmeddelelse om markedsdialog om drift og vedligeholdelse af trafiksignaler, ITS-udstyr og andet udstyr

Opgaven

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) i Københavns Kommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af vejbelysning og trafiksignaler, ITS-udstyr og andet udstyr (fx VMS tavler, cykelbarometre o.lign.) i Københavns Kommune. TMF ønsker at genudbyde drift og vedligeholdelse af dette udstyr til en ekstern leverandør, som dermed har ansvaret for, at udstyret løbende er vedligeholdt og funktionelt. TMF ønsker at afholde en dialog med markedet for at sikre, at udbuddet bliver beskrevet bedst muligt, så det ligeledes er klart, hvad eventuelle leverandører byder ind på og hvilke parametre der skal evalueres på.

Markedsdialogen har bl.a. til formål at undersøge, hvordan TMF kan opstille relevante krav som sikrer at alle leverandører har lige muligheder for at byde ind på opgaven. Markedsdialogen om udbuddet vil foregå som individuelle møder af ca. 1-1½ times varighed. Foreløbig er følgende dage planlagt; den 6/12 (kl. 9-15), 8/12 (kl. 10.30-15), 9/12 (kl. 9-14), 13/12 (9-12.45), 14/12 (11-13), 15/12 (kl.9-15) på Islands brygge 37, 2300 København S (med forbehold for den aktuelle Corona-situation, hvorfor der evt. kan afholdes virtuelle møder).

Ansøgning om deltagelse i markedsdialogen skal sendes pr. e-mail til Line Skovbo Lagoni på LV6T@kk.dk . TMF vil forud for møderne udsende en dagsorden med mere præciserede spørgsmål. Møderne vil blive tilrettelagt således alle deltagere får samme oplysninger fra TMF. Det står TMF frit for at vælge om, og i givet fald hvorledes, oplysningerne fra mødet vil indgå i det endelige udbudsmateriale. Der gøres opmærksom på, at en virksomhed kun sender en ansøgning om deltagelse. Dette kan enten ske ved, at virksomheden ansøger alene eller ansøger som sammenslutning af virksomheder. Frist for ansøgning om deltagelse i møderne er den 3. december, kl. 12.00. I ansøgningen må der gerne foreslås ønskede mødedato og formiddag/eftermiddagstid.

Ansøgning om deltagelse

Frist for ansøgning om deltagelse i møderne er fredag den 3. december, kl. 12.00.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen