Udbud af koncessionskontrakter om opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på privat kommunal grund

Ordregiver ønsker at indhente tilbud på opsætning, drift og vedligehold af ladestandere på privat kommunal grund, så Ordregiver opfylder sine forpligtelser i henhold til Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af Ladestandere i forbindelse med bygninger (BEK nr. 181 af 05/03/2020). 

Udbuddet omfatter 40 Koncessionsarealer. Aftalerne løber i 10 år. 

Opgaven er opdelt i 3 delkontrakter. Tilbudsgiver kan afgive tilbud på alle delkontrakter, og kan blive tildelt op til 3 delkontrakter, hvis tilbudsgiveren har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på hver af delkontrakterne.

Materialet er tilgængeligt på udbudsportalen Mercell via nedenstående link. Det bemærkes, at ovenstående tidsfrister kan være ændret grundet tidsfristsforlængelser. Eventuel opdatering af tidsplan sker kun på Mercell.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top