Udbud af Kloakservice | Københavns Kommunes hjemmeside

Aftalen vil typisk indebære udførelse af nedenstående opgaver (listen er ikke udtømmende):

  • Tilstandsregistrering/-rapportering
  • Rensning af afløb, kloak og dertilhørende brønde
  • Slamsugning/tømning/rensning af forskellige typer af brønde og ledninger
  • Vedligeholdelse af dæksler, ledninger, dræn, højtvandslukker og ledninger
  • Udskiftning af kraver og brønddæksel
  • Opsætning og tømning af brøndposer og brøndfiltre
  • TV-inspektion af installationer 
  • Rodskæring
  • Assistance ved akutarbejder i forbindelse med skybrud (oversvømmelser)
  • Servicering og udskiftning af rottespærrer

Opgaverne skal udføres på Københavns Kommunes ejendomme, som b.la. indebærer daginstitutioner, skoler, plejehjem/ældreboliger, rådhus, bosteder samt bygninger til kultur, fritid og idræt. 

 

Materialet er tilgængeligt på udbudsportalen Mercell via nedenstående link. Det bemærkes, at ovenstående tidsfrister kan være ændret grundet tidsfristsforlængelser. Eventuel opdatering af tidsplan sker kun på Mercell.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top