Udarbejdelse af tilstands-og vedligeholdelsesrapport for statiske elementer i parker

I forbindelse med projektet “Genopretningsplan for byens grønne områder”, hvor der er fokus på langsigtet planlægning af vedligeholdelsesindsatsen ud fra faglige vurderinger, ønsker Ordregiver et detaljeret kendskab til vedligeholdelsestilstanden for byens grønne områder. Dette arbejde skal foretages ved en visuel tilstandsregistrering.

Der skal derfor gennemføres en systematisk og ensartet registrering af tilstandsniveau på udvalgte elementer og på den baggrund udarbejdes en vurdering af udgifter til en genopretning og udgifter til fremadrettet løbende vedligeholdelse for hvert enkelt element foruden en vurdering af genopretningsplan ud fra bedste økonomi. Rådgiver er ansvarlig for en række leverancer, hvoraf den sidste er en samlet rapport, der skal afleveres til Ordregiver senest den 31. marts 2023. Ordregiver skal på baggrund heraf udarbejde et budgetforslag til budget 2024.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top