Totalrådgivning – 100186 – CO2 reduktion fra vejtrafikken i 2025 – Hastighedszoner

Opgaven

Det er politisk besluttet, at Københavns Kommune skal bidrage til regeringens mål om at være CO2 neutrale i 2025 gennem en gennemsnitlig nedsættelse af hastigheden i kommunen med 10 km/t. Hastighedsnedsættelsen implementeres gennem 3 delprojekter: Hastighedszoner, Kategori I og II strækninger samt Kategori III strækninger. Dette udbud omhandler alene Hastighedszoner.

TMF har inddelt København i 118 hastighedszoner fordelt på 10 bydele, hvor den fremtidige påbudte hastighedsgrænse skal være henholdsvis 40 km/t og 30 km/t. Tre ud af 10 bydele, svarende til 27 hastighedszoner, er projekteret internt hos Københavns Kommune.

Udbuddet omhandler udarbejdelse af udbudsprojekt for de resterende 91 hastighedszoner fordelt i bydelene Bispebjerg, Østerbro, Amager Øst, Amager Vest, Vesterbro – Kongens Enghave, Nørrebro, Indre By.

De specifikke ydelser og leverancer er præciseret i ydelsesbeskrivelsen i udbudsmaterialet, baseret på fremgangsmåde og arbejdsmetoder anvendt ved projektering af de første tre bydele. Projektmateriale for bydelen Valby er vedlagt udbudsmaterialet til orientering.

Projektet skal i videst mulig udstrækning gennemføres iht. § 7 i Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser (BEK nr. 3 af 03/01/2022), den såkaldte forsøgsordning. Forsøgsordningen giver mulighed for at arbejde efter et nyt mindset, hvilket kan betyde afvigelser fra kendt praksis omkring hastighedsnedsættende tiltag.

Det er således TMF’s forventning at rådgiver afsætter tid til at opnå et grundigt kendskab til hastighedsbekendtgørelsen (BEK nr. 3 af 03/01/2022 § 6 og 7) og anvendelsesbekendtgørelsen (BEK nr 2510 af 09/12/2021 § 145-151).

Projekteringen skal planlægges, så den udføres i tæt dialog med TMF. Rådgiver vil efter behov blive inddraget i dialog med politiet omkring løsningsvalg iht. de lovgivningsmæssige bestemmelser.

Materiale

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-20983 

Bemærk at der løbende kan blive uploaded flere dokumenter i form af rettelsesblade eller andre meddelelser.

Tilbudsfrist

Tilbuddet skal være uploadet senest mandag den 27. februar 2023, kl. 12.00

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top