Hovedentreprise – Amaliehaven Bolværk 100205

Opgaven

Bolværket ud for Amaliehaven er en 274 meter lang træ – og granitkonstruktion. Til Amaliehavens bolværk hører tillige et ca. 23 meter langt stykke, der udgøres af en stålspuns med granitoverbygning sat i en senere periode.

Bolværket, Promenaden bagved og Amaliehaven ejes i fællesskab af Slots- og Kultursstyrelsen (SLKS) og Københavns Kommune (KK).

Træbolværket er stærkt nedbrudt af pæleorm og skal derfor erstattes af en ny stålspuns med betonoverbygning.

I forbindelse med etableringen af overbygningen genanvendes granitkvaderstenene fra den eksisterende granitkvaderstensoverbygning i så stor grad som muligt. Ligeledes genanvendes belægnings sten, fortøjningsringe m.v. i den udstrækning det er muligt. Derved spares på materialer og bolværket bevarer mest af

sit arkitektoniske udtryk. Den nye kajkant udføres 1,8 meter foran eksisterende.

Der indgår i udbuddet en option på ligeledes at udføre nyt bolværk foran de resterende 23 meter bolværk, der består af stålspuns.

Anløbstrappen rykkes frem mod den nye kaj og en del af promenaden omlægges og alle betonfliser udskiftes med nye fliser.

Området der bygges i har stor kulturværdi og har mange besøgende i form af både turister og lokale der går eller cykler en tur i området. Der er således fokus på at opretholde en god trafikafvikling for de mange besøgende samtidig med at området skal fremstå sikkert at færdes i og opfattes ryddeligt.

Materiale

Det fulde udbudsmateriale er offentligt tilgængeligt på https://rib-software.dk/udbudsportal

Bemærk at der løbende kan blive uploaded flere dokumenter på denne side i form af rettelsesblade eller andre meddelelser.

Tilbudsfrist

Tilbuddet skal være uploadet senest 8.marts 2023, kl. 12.00.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top