Rammeaftale om teknisk rådgivning – Klimatilpasning og Anlæg

Rammeaftalen omfatter teknisk rådgivning til gennemførelse af anlægsprojekter i Københavns Kommune. Rammeaftalen forventes anvendt inden for området ”Klimatilpasning og Anlæg” i TMF, herunder men ikke begrænset til:

– Parker

– Landskabs- og beplantningsprojekter

– Byrum

– Legepladser

– Aktivitets- og sportsfaciliteter

– Overfladeløsninger til regnvandshåndtering, inkl. bassiner og spildevandstekniske anlæg

– Hydraulisk modellering

– Vejprojekter f.eks. fortov, cykelstier, kørebaner, vejafvanding, signaler og vejbelysning Rammeaftalen vil også i mindre grad indeholde andre temaer som f.eks. genopretning.

TMF vil indgå den udbudte Rammeaftale med 5 rådgivere.

Opgaven

Formål med rammeaftalen er at sikre, at parterne opnår et længerevarende samarbejde, samt at de tildelte projekter gennemføres i overensstemmelse med de aftalte vilkår for samarbejde, kvalitet, økonomi og tid. Derudover ønsker TMF at opnå hurtig adgang til teknisk rådgivning, og samtidigt sikre det løbende samarbejde med Rådgiver, herunder ved at udnytte gentagelseseffekter samt opbygge og anvende viden effektivt, hvor udvikling, innovation og bæredygtighed indgår som en kvalitativ forudsætning i såvel løsningen af de konkrete projekter under Rammeaftalen som for det længerevarende samarbejde som helhed.

Rammeaftalen har yderligere til formål at fastsætte vilkårene for de bestillinger, der foretages i Rammeaftalens løbetid.

Projekter tildeles enten på baggrund af direkte tildeling eller via miniudbud.

Det årlige forbrug på Rammeaftalen forventes at fordele sig som følgende mellem enhederne i Område for Klimatilpasning og Anlæg, TMF:

– Cykel og Vej: 10 %

– Park og Byrum: 25 %

– Klimatilpasning: 65 %

Rammeaftalen forventes at have en samlet årlig anslået værdi på DKK 36 mio. og maksimalt DKK 60 mio. Det samlede køb under Rammeaftalen kan dog ikke overstige DKK 240 mio., som er Rammeaftalens maksimale værdi.

Materiale

Udbudsmaterialet er frit, direkte og fuldt elektronisk tilgængeligt på Dalux via følgende link: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-24846

Tilbudsfrist

Tilbuddet skal være uploadet på Dalux senest fredag den 17.11.2023, kl. 12.00.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top