Produktudvikling, produktion, levering samt service og vedligeholdelse af affaldsløsninger til sorteringspunkter i København

Sorteringspunkter til Cirkulær København, Ressource- og Affaldsplan 2024.

Nærværende udbud omhandler produktudvikling, produktion, levering samt service og vedligeholdelse af Affaldsløsninger til ca. 750 sorteringspunkter på offentlige arealer i København. Udbuddet omfatter ikke anlæg, montage og drift af Affaldsløsningerne. Affaldsløsningerne dækker over tre typer, hhv. en Kube, en Top inkl. inderbeholder i brønd og et Affaldsskjul til en 660 L 4-hjulet beholder (i det følgende benævnt Kube, Top og Affaldsskjul).

På baggrund af en afholdt designkonkurrence har C.F. Møller Denmark A/S udviklet designet af Affaldsløsningerne til de fremtidige sorteringspunkter i København. På baggrund af nærværende udbud skal designet af de tre typer af Affaldsløsninger produktudvikles af den vindende tilbudsgiver i et tæt samarbejde med Designer og Ordregiver, og siden produceres, leveres, serviceres og vedligeholdes.

Aftalen med den vindende tilbudsgiver (Leverandør) består af tre faser:

  1. Produktudviklingsfasen, hvor Leverandøren skal produktudvikle Affaldsløsningerne i tæt samarbejde med Designer og Ordregiver. Fasen varer fra 14. juni 2021 til 21. august 2022.
  2. Anskaffelsesfasen, hvor Leverandøren skal producere og levere de udviklede Affaldsløsninger. Fasen varer fra 22. august 2022 til Aftalens ophør 9. juni 2025.
  3. Driftsfasen, hvor Leverandøren skal servicere og vedligeholde Affaldsløsningerne. Fasen varer forventeligt fra andet halvår af 2022 til Aftalens ophør 9. juni 2025.

I Anskaffelsesfasen forventer Ordregiver at bestille ca. 2.250 affaldsløsninger (fordelt på hhv. 1.350 stk. Kuber, 450 stk. Toppe og 450 stk. Affaldsskjul). Ordregiver forpligtiger sig kun til at aftage de af udbuddet omfattede affaldsløsninger i det omfang, kommunens løbende behov tilsiger det. Ordregiver er således ikke forpligtet til at aftage de estimerede mængder.

Bemærk, at Ordregiver har fastsat en højest acceptabel pris på 150 mio. kr. Et tilbud med en evalueringsteknisk pris på mere end 150 mio. kr. vil være ukonditionsmæssigt og kan ikke tages i betragtning i tilbudsevalueringen. Rammeaftalen indgås med én leverandør for en 4-årig periode.

Baggrunden for og formålet med etablering af sorteringspunkter på offentlige arealer i København

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vedtog i 2018 Cirkulær København – Ressource- og Affaldsplan 2024. I planen sættes der ambitiøse mål om, at 70 % af husholdningsaffaldet i København skal indsamles til genanvendelse, at CO2-udledningen skal reduceres med 59.000 tons og at genbruget i de kommunale bytte- og genbrugsfaciliteter skal tredobles. Ét af midlerne til at nå målet er at sikre, at københavnerne i deres hverdag har adgang til at kildesortere deres affald på en let tilgængelig måde. Ordregiver etablerer derfor ca. 750 sorteringspunkter over hele byen.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen