Ny erhvervsstrategi skal styrke København som grøn metropol

Københavns Kommune lancerer nu en ny og ambitiøs erhvervsstrategi, som skal skabe vækst og flere jobs.

København skal også fremover være en af verdens bedste byer at leve, studere og arbejde i og en konkurrencedygtig, international, grøn metropol. København Kommune lancerer derfor en ny erhvervsstrategi, som er udviklet i tæt dialog med erhvervslivet. Strategien skal skabe endnu bedre rammer for erhvervslivet, styrke det internationale og grønne fokus, sikre flere jobs og bidrage til, at København kommer godt ud af starthullerne ved genåbningen.

”Vækst og grøn omstilling skal gå hånd i hånd. København er allerede langt fremme og storbyer som London, Paris og Beijing følger i vores fodspor og henter inspiration fra København, når nye grønne løsninger skal udvikles. Med den nye erhvervsstrategi skaber vi en fortsat vækst, op til 5.000 nye jobs og hjælper Københavns erhvervsliv godt i gang oven på coronakrisen. Alt sammen med fokus på en fortsat CO2 reduktion, så vi kan indfri vores klimamål,” siger overborgmester Lars Weiss (S)

Den nye erhvervsstrategi 2021-2023 gælder for de kommende tre år og sætter rammen for den overordnede erhvervsudvikling for hovedstaden. Strategien sætter bl.a. fokus på, at København skal fastholde sin position som grøn og digital frontløber. Det skal bl.a. ske ved en indsats, hvor kommunen skal være med til at udvikle nye banebrydende løsninger i tæt samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og forsyningssektoren. Et eksempel er Carbon Capture, hvor kommunen vil indgå som samarbejdspartner med Amager Ressource Center, der er i gang med at udvikle ny teknologi til at lagre CO2 og dermed skåne atmosfæren.

”Med den nye erhvervsstrategi ønsker vi særligt at fokusere på de virksomheder, der understøtter og skaber den grønne omstilling, samt at øge fokusset på de små, lokale erhvervsdrivende. Det er de små og lokalt forankrede virksomheder, der skaber mest mangfoldighed i bybilledet og dem, der særligt løfter deres lokalområde og et stort socialt ansvar,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

”Den nye erhvervsstrategi skal løse to vigtige udfordringer for det københavnske erhvervsliv på den korte bane: Vi skal gøre det endnu mere attraktivt at være lokal virksomhed, som bager, maler eller blikkenslager, ved at skabe så gunstigt et erhvervsklima som muligt med en god kommunal service. Derudover skal strategien sikre, at vi får omsætning og beskæftigelse på byens hoteller, restauranter og i oplevelsesøkonomien tilbage på normalt niveau efter coronaen. Erhvervslivet i København har brug for en særlig indsats fra kommunens side lige nu, så vi kan sikre vækst og flere job,” siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

 ”Vi skal arbejde med flere bundlinjer i udviklingen af vores by og byens erhvervsliv. Jeg er glad for, at der er øje for københavnernes livskvalitet, og at den bæredygtige turisme, oplevelsesøkonomien, de kreative og kulturelle erhverv har et tydeligere fokus i strategien. Det skaber en levende og attraktive by, som også tiltrækker talenter og besøgende,” siger Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å). 

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen