Nu starter forsøgene med færre biler i Middelalderbyen

Forvaltningen har bedt tegnestuerne Lendager, Tredje Natur, Gehl og BIG om idéoplæg til byrumsforsøgene. Idéoplæggene er blevet kommenteret af et ekspertpanel bestående af Mads Nørgaard fra Mads Nørgaard Copenhagen, Bent Lohmann fra Indre By Lokaludvalg, Nanna Hjortenberg fra CHART, Svante Lindeburg fra Golden Days, Klaus Bondam fra Cyklistforbundet, Marianne Spang Bech fra Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, Rane Willerslev fra Nationalmuseet og stadsarkitekten.

Her er de syv forsøg, som forvaltningen lægger op til:

1. Vestergade. Forsøget har fokus på natteliv og adfærd. Det undersøges, hvordan indretning af byrummet kan bidrage til at forebygge og begrænse støj fra nattelivet og generende bilkørsel i samarbejde med politiet, Kultur- og Fritidsforvaltningen og beværtningerne. Der nedlægges op til 16 parkeringspladser i forsøgsperioden.

2. Skindergade. Forsøget afprøver indretning som gågade med kørsel tilladt med inspiration fra Strædet. Forsøget undersøger muligheder for levende og varieret hverdagsliv for beboere og besøgende i en gade, hvor fodgængere har første prioritet, hvor der er butikker med levende kantzoner, og hvor der også er steder, der inviterer til ophold, uden at man skal købe noget. Forsøget undersøger balancen mellem kommerciel og ikke-kommerciel brug af byrummet, samt balancen mellem fodgængere, cykler og biler. Der nedlægges 13 p-pladser i forsøgsperioden.

3. Dyrkøb. Forsøget har fokus på at skabe et markant grønnere byrum, en oase for ro og ophold, på en plads der i dag er præget af parkering. Forsøget undersøger mulighed for med midlertidige træer og bænker at skabe intimitet og ro på pladsen langs med Domkirken, så der bliver et grønt hjørne med eftermiddagssol og roligt byliv på den del af pladsen, der er tættest på Fiolstræde/Skindergade. Der nedlægges 19 p-pladser i forsøgsperioden.

4. Frederiksholms Kanal (østsiden på Slotsholmen). Forsøget har fokus på begrønning, ophold og kultur- og historieformidling i samarbejde med kvarterets kulturinstitutioner. Forsøget undersøger, hvordan bænke og træer – samt evt. et element i form af trappe/pavilloner eller lignende – bidrager til ophold med ro og fordybelse, der supplerer Slotsholmens øvrige byrum og atmosfære. Der nedlægges 77 p-pladser i forsøgsperioden.

5. Klosterstræde – Hyskenstræde – Naboløs. Fokus på at skabe en smutvej, en forbindelse mellem Gammel Strand, Strøget og Skindergade med bedre forhold for fodgængere. Forsøget skal bidrage til en hensynsfuld adfærd og balance mellem fodgængere, cyklister og varelevering i det meget smalle byrum og muligt samarbejde med beboere i gaden om midlertidigt grønt. Der nedlægges 14 p-pladser i perioden.

6. Landemærket. Fokus på cykelgade og balancen mellem cykler, gående og varelevering. Forsøget undersøger primært cykeladfærd og fremkommelighed for cyklister samt muligheder for hverdagsliv i balance med gadens beboere, erhverv og institutioner. Der nedlægges 18 p-pladser i forsøgsperioden.

7. Lille Kongensgade – Store Kirkestræde. Forsøget afprøver indretning som ‘gågade med kørsel tilladt’, hvor cykler og biler må køre på fodgængernes præmisser inspireret af Strædet. Fokus på samarbejde med erhvervsliv og kulturinstitutioner, muligheder for hverdagsliv og ophold, både det kommercielle og det ukommercielle byliv. Der nedlægges 9 parkeringspladser i forsøgsperioden.

Det endelige antal forsøg samt udformning af forsøgene afhænger af den politiske behandling, tilladelser fra politi og andre myndigheder, de endelige priser samt øvrige byggearbejder.

Forsøgene undersøger flere af Borgersamlingens anbefalinger, som blandt andet går på en reduktion af parkering med op til 90%, bedre forhold for bløde trafikanter og flere grønne og ukommercielle byrum. Læs mere om Borgersamlingen og hele processen om Middelalderbyen her: Borgersamling om mindre biltrafik i middelalderbyen 

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen