Kunst skal skabe tryghed ved to S-togsstationer i København

Udsmykning og bedre belysning skal hjælpe til at komme utrygheden til livs ved Sjælør Station og Vigerslev Allé Station

Områderne omkring Sjælør Station og Vigerslev Allé Station opleves i dag som utrygge. Viadukterne er mørke at passere, og derfor er der et stort lokalt ønske om at få gjort noget ved de to byrum. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune nu tage stilling til, om områderne skal udsmykkes med kunst for at løfte det visuelle udtryk og trygheden omkring stationerne. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) bakker op om tiltagene:

– Det skal være trygt at færdes og opholde sig i København, og når kunsten kan bidrage til en større tryghedsoplevelse lokalt, giver det god mening at udsmykke de to byrum. Jeg håber, at tiltagene kan gøre en positiv forskel, og jeg er rigtig glad for, at så mange lokale har engageret sig i udviklingen af deres lokalområder, som det er tilfældet i Sydhavnen og i Kulbanekvarteret. Med den slags engagement er boligområdernes status som udsatte absolut kun midlertidig, siger Ninna Hedeager Olsen.

For at højne trygheden under broen ved Sjælør Station vil der blive etableret et byrum med kunstnerisk belysning i de mørke passager, og broens vægge bliver beklædt med farvede kakler, der mod vest illustrerer solnedgang og mod øst en solopgang. Ved at tilføre belysning og beklæde viaduktens mørke betonkonstruktioner med farvede kakler løftes det visuelle udtryk og den oplevede tryghed for pendlere, fodgængere og cyklister på Sjælør Boulevard. Byrummet vil bliveudsmykket af kunstner Søren Hüttel og er udvalgt af en arbejdsgruppe under Områdefornyelse Sydhavnen, hvor Rådet for Visuel Kunst, Banedanmark, DSB og lokale beboere har været repræsenteret.

Under viadukten på Vigerslev Allé Station etableres et byrum bestående af kakler/fliser på viaduktens betonkonstruktion oplyst af den eksisterende gadebelysning med henblik på at understøtte en bedre sammenhæng i byen, løfte det visuelle udtryk samt skabe en mere tryg passage for pendlere, fodgængere og cyklister. Processen med at vælge kunstner og kunstværk er igangsat og forventes afklaret i begyndelsen af 2021. I udvælgelsen deltager repræsentanter fra Statens Kunstfond, Kunstforeningen Kulbanekvarteret og Områdefornyelse Kulbanekvarteret. Rådet for visuel kunst vil ligeledes blive inviteret med i udvælgelsen af kunstner og kunstværk.

De to projekter har en samlet værdi af 1,7 mio. kr..

Teknik- og Miljøudvalget skal behandle projektforslaget mandag d. 11. januar. Godkendes projekterne, forventes de begge ibrugtaget i slutningen af 2021.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen