Gratis afhentning af genstande og materialer til genbrug fra Bispeengen Genbrugsstation

Fra Bispeengen Genbrugsstation udbydes følgende

Frederiksberg og Københavns Kommuner og Amager Ressourcecenter (”leverandørerne”) udbyder gratis afhentning af en række brugte genstande og materialer, der bliver afleveret til genbrug på Bispeengen Genbrugsstation af borgere og virksomheder.

Det er genstande og materialer, der kan genbruges, og som leverandørerne ikke har solgt via udbud af genstande og materialer til genbrug fra Bispeengen Genbrugsstation.

Leverandørerne ønsker at give disse brugte genstande og materialer til mindst 3 og maksimalt 5 organisationer/virksomheder/privatpersoner (”aftageren/aftagerne”), som på skift skal afhente disse i 1 uge ad gangen. Afhentning skal ske mindst 3 gange om ugen, samt efter behov, og aftageren vil i forbindelse med dette skulle stå for oprydning, sortering og rengøring.

Aftalen vil gælde i 6 måneder og vil starte den 5. marts 2022.

Såfremt der i kontraktperioden stilles krav fra nationalt hold om en anden type genbrugsordning fra genbrugsstationerne end den eksisterende, kan kommunerne være forpligtede til at afbryde samarbejdet om afhentning af gratiseffekter i utide. Dette vil blive varslet så tidligt det er muligt.

Mængde og type

Mængderne til genbrug har i 2021 været på gennemsnitligt 870 kg pr. uge, hvilket er et fald i forhold til tidligere, men indsamlingen til genbrug har været lukket en del af året pga. Corona.

Der er et øget fokus på genbrug i samfundet og en større indsats fra kommunernes side for, at borgerne skal sortere mere fra til genbrug. En øget bemanding på genbrugsstationerne hjælper borgerne med dette. Derfor forventer vi, at mængden af genstande fortsat vil være høj. Indholdet kan være alt fra bøger, service, billeder og nips til større og mindre møbler.

Krav til jer som aftagere

I henter de genstande og materialer, som I ønsker at tage med, når det er jeres turnus-uge.

 • Genstande og materialer skal hentes mindst 3 gange om ugen og måske oftere (efter behov) for at undgå, at genbrugsområdet overfyldes.
 • Effekterne skal genbruges.
 • De genbrugseffekter, I tager med, skal I veje og registrere.

Fra resten af genstandene skal I sortere de ting, som I ikke mener I kan afsætte, men som er genbrugelige.

 • Disse ting skal I sætte i bure, så de kan transporteres til byttecentre andre steder i Københavns Kommune af leverandøren. Genbrugsspotter/trans­portør vejer og registrerer.

Genstande og materialer, der ikke er genbrugelige, skal I sortere ud i de korrekte containere på genbrugsstationen efter I har vejet dem og registreret mængderne.

Til sidst skal I feje og rydde op i genbrugsområdet efter hver gang.

I forhold til genbrugsstationens drift er det vigtigt, at I henter effekterne som aftalt, at I sorterer som påkrævet, og at I rydder op i forbindelse med hver afhentning.

Jeres tilbud skal indeholde

 • Hvor ofte I ønsker at hente genstande og materialer fra Bispeengen Genbrugsstation. Maksimalt hver 3. uge og mindst hver 5. uge.
 • Organisationens/virksomhedens/privatpersonens navn, adresse og kontaktoplysninger, samt evt. CVR-nummer.
 • Hvordan I vil kunne afhente genbrugseffekterne i de aftalte tidsrum (eks. lastvogn, antal personer til rådighed).
 • Om I har mulighed for at afhente effekter som beskrevet (minimum 3 gange om ugen og måske oftere (efter behov), inkl. de weekender, helligdage osv., der falder i jeres turnus.
 • En beskrivelse af jeres erfaringer i lignende projekter med stabilitet, orden, sortering og vejning.

Vurderingskriterier

 • Erfaring fra lignende genbrugsprojekter
 • I hvor høj grad I har mandskab og infrastruktur til at håndtere opgaven. Om I kan afhente som beskrevet, inkl. i weekender, ferier og på helligdage vil indgå i vores vurdering,
 • Om I vil hente effekter hver 3., 4. eller 5. uge fra Bispeengen genbrugsstation.

Spørgsmål og deadline:

Offentliggjort: 8. februar 2022

Frist for modtagelse af tilbud: 22. februar 2022

Første afhentning af genstande og materialer: 5. marts 2022

Skriv til projektleder Mette Jørgensen på mettej@kk.dk, Teknik- og Miljøforvaltningen senest den 15. februar 2022, hvis du har spørgsmål.

Tilbud skal sendes til ovenstående.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen