Frederiksborgvej skal trafiksikres

En indsnævring af vejbanen, ombygning af tre centrale kryds, fortovsudvidelser, cykelsti og flere træer skal øge ttrafiksikkerheden.

Frederiksborgvej i Københavns Nordvestkvarter har længe været plaget af høj hastighed og hensynsløs kørsel blandt bilisterne på strækningen. Det har skabt utryghed hos naboer og bløde trafikanter, og flere gange er der også sket alvorlige ulykker. På den baggrund har politikerne tidligere besluttet at sætte penge af til at højne sikkerheden, og nu ligger et udkast til en løsning klar.

Forslaget fokuserer på at skabe trafikale og byrumsmæssige forbedringer på fire lokaliteter. Det drejer sig om de tre kryds, hvor Frederiksborgvej krydser Glasvej/Rentemestervej, Birkedommervej/Landsdommervej og Hovmestervej, samt strækningen mellem Dorteavej og Birkedommervej. Her skal blandt andet etableres midterheller og cykelsti, plantes træer, etableres krydsningspunkter og indsnævres vejbaner. Alt sammen skal resultere i nedsat hastighed blandt bilisterne og bedre sikkerhed og tryghed for bløde trafikanter, og det er teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) godt tilfreds med:

– Frederiksborgvej har længe krævet en ombygning, så farten bliver sat ned, og med det nuværende forslag får vi taget hånd om en stor del af problemet. Jeg er særligt glad for, at de lokale har været så aktive og involverede i arbejdet, for det har blandt andet betydet, at der udover sikkerhed også har været et stort fokus på at sikre flere træer i projektet, og samtidig er det lokale byliv blevet prioriteret. Dermed kan Frederiksborgvej fremover forhåbentlig blive en gade, der inviterer til liv og ophold i stedet for gaderæs, siger Ninna Hedeager Olsen.

De forbedrede forudsætninger for byliv skal blandt andet skabes ved at udvide fortovsarealerne og skabe plads til byrumsinventar som fx bænke og udeservering. For Jonna Daldorph, som har været en del af arbejdsgruppen Frederiksborgvej og ligeledes en del af områdefornyelsens. styregruppe, er der også tilfredshed med projektet:

– Vi glæder os til at indvie projektet og til oplevelsen af at kunne gå over Frederiksborgvej uden at risikere liv og lemmer. Fortovsudvidelser og bænke vil give os bedre mulighed for at stoppe op og få en sludder med nogle af naboerne. Arbejdsgruppen har givet almindelige mennesker indflydelse på hvordan vores område bliver udviklet, og har givet mig et langt større netværk blandt de andre ejendomme på vejen. Jeg er stolt over, at vi sammen har fået politisk opbakning til de strengt nødvendige trafikale forbedringer, der nu bliver anlagt. I arbejdsgruppen har vi været tvunget til at prioritere benhårdt mellem de mange lokale ønsker og er godt tilfredse med resultatet, selvom vi slet ikke er færdige med at drømme om flere træer og endnu flere trafikale forbedringer på Frederiksborgvej, siger Jonna Daldorph

Projektet har været præsenteret ved tre offentlige borgermøder, hvor der generelt har været opbakning til forslaget. Bispebjerg Lokaludvalg bakker op om projektforslaget, men er bekymrede for, at et venstresvingsforbud fra Glasvej til Frederiksborgvej vil betyde øgede trafikmængder i Provstevejskvarteret. Københavns Kommune har pligt til at overtage vejen, hvis tællingerne påviser at mere end 50 pct. af den samlede motorkørende trafik er gennemkørende trafik. Alternativt er kommunen forpligtet til at gennemføre færdselsregulering, der nedbringer den samlede motorkørende trafik til mindre end 50 pct.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte i går projektforslaget. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at påbegynde projektet medio 2021 med forventet ibrugtagning i slutningen af året.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen