Ekspropriation til anlæg af lysregulering i krydset Bråbyvej/Grøndalsvej

Anlægget af det lysregulerede kryds skal forbedre trafiksikkerheden i krydset. På baggrund af dette har byrådet besluttet at ekspro-priere til anlæg af et lysreguleret kryds ved Bråbyvej/Grøndalsvej. 

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. decem-ber 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes torsdag, den 15. april 2021, som angivet nedenfor:

• Kl. 09.00: lb.nr. 2 matr.nr. 21aæ Haslev By, Haslev, beliggende Bråbyvej 41A

• Kl. 09.30: lb.nr. 3 matr.nr. 21ca Haslev By, Haslev, beliggende Bråbyvej 41B

• Kl. 10.00: lb.nr. 4 matr.nr. 21ax Haslev By, Haslev, beliggende Bråbyvej 39

• Kl. 11.00: lb.nr. 5 matr.nr. 21av Haslev By, Haslev, beliggende Bråbyvej 37

• Kl. 11.30: lb.nr. 6 matr.nr. 21bm Haslev By, Haslev, beliggende Grøndalsvej 39

• Kl. 12.15: lb.nr. 7 matr.nr. 21bo Haslev By, Haslev, beliggende Bråbyvej 42

• Kl. 12.45: lb.nr. 1 matr.nr. 21ch Haslev By, Haslev, beliggende krydset Bråbyvej/Jens Chr. Skous Vej 

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsfor-retningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere og relevante rettighedshavere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses på adressen, Bibliotek/Borgerservice Haslev, Jernbanegade 62, 4690 Haslev indtil afholdelse af åstedsforretningen den 15. april 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Faxe Kommune, John Birkegaard, e-mail: jobi@faxekommune.dk, mobil: 61720927. 

Se den originale nyhed fra Faxe Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen