Entrepriseudbud med forhandling, Karens Minde Aksen

Entreprisen er et kombineret skybruds- og byrumsprojekt. Med projektet håndteres hverdagsregn og skybrudregn forsinkes, samtidig med at der skabes forbindelse gennem område og tiltagene giver et løft til kvarteret omkring Sjælør Boulevard i Sydhavnen, Kongens Enghave.

Hovedgrebet i projektet er en teglstensbelagt gennemgående kombineret gang-sti/vandrende til afledning af regnvand. Denne forløber fra krydset ved Ellebjergvej og ned gennem det grønne areal i midten af Sjælør Boulevard over Wagnersvej, der nedlægges som vej, til området ved Karens Minde Kulturhus og Børnenes Dyremark.

Skybrudsprojektet håndterer hverdagsregn og forsinker skybrudregn, ved at udnytte naturlige lavpunkter og terræn. Karens Minde Aksen indrettes med nye faste kanter som lave mure og lave volde, for at skabe kapacitet til at tilbageholde op til 15.000 m³ skybruds-regn. Der etableres et nyt regnvandsbassin i parkens sydligste del. Dette bassin medvirker til at rense hverdagsregn, før vandet ledes videre til Enghave Kanal. Projektet indeholder ud over anlæg på terræn, også anlæg af trykledninger samt rørløsninger under terræn.

Materiale

Udbudsmaterialet er frit, direkte og fuldt elektronisk tilgængeligt på Byggeweb på https://www.rib-software.dk/udbudsportal under følgende projektnavn og nr. samt under

001365 Karens Minde Aksen    Byggeweb nr. TN145999A.

Ansøgningsfrist/Tilbudsfrist

Ansøgningen om prækvalifikation skal være uploadet senest 11. december 2020 kl. 12.00

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top