Begrænset udbud – Idéoplæg for Omdannelse af Bispeengen

Opgaven

Udbuddet angår udarbejdelse af et idéoplæg, der belyser og konkretiserer mulighederne for omdannelse af Bispeengen, hvis Bispeengbuen rives ned, og vejen lægges i en tunnel. Projektområdet er beliggende i både Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune. Der indgår desuden en option på at belyse en etapevis løsning med en delvis nedrivning af Bispeengbuen.

Idéoplægget skal give de to kommuner et fælles beslutningsgrundlag i forhold til, hvordan området kan omdannes. Udvikling af idéoplægget skal foregå i tæt dialog med områdets interessenter.

Idéoplægget struktureres i to faser. Fase 1 (september 2021 – april 2022) inkluderer dialogproces med lokaleinteressenter, borgere og brugere og der skal udarbejdes

skitserende analyser, som udmønter sig i visioner for området belyst i to hovedscenarier. Fase 2 (september 2022 – april 2023) skal gennem en fortsat dialogbaseret proces munde ud i et konkret velillustreret idéoplæg for den vision, det politisk er besluttet at arbejde videre med.

Rammen for rådgiveropgaven omfattet af nærværende udbud er 2,0 mio. kr. (2,8 mio. kr. ved tilkøb af option).

Materiale

Det fulde udbudsmateriale er frit, direkte og fuldt elektronisk tilgængeligt på Byggeweb på https://www.rib-software.dk/udbudsportal under Byggeweb nr. TN392449A.

Prækvalifikationsfase:

A. Eventuelle rettelsesblade udsendt i ansøgningsperioden.

B.Udbudsbetingelser af 05.02.2021, del 1, 2, 3 og 5.

C. Skabelon for European Single Procurement Document (herefter ”ESPD-Skabelon”) som xml-fil.

D. Skabelon for konsortieerklæring.

E. Skabelon for støtteerklæring.

F. Skabelon for referenceliste.

Tilbudsfase:

G. Rettelsesblade udsendt i ansøgningsperioden og tilbudsperioden.

H. Udbudsbetingelser af 05.02.2021, del 1, 2, 4 og 5.

I. Rådgiveraftalen med tilhørende bilag

J. Tilbudsliste (TBL) af 05.02.2021.

K. Afgrænsningsskema af 05.02.2021 for Ydelsesbeskrivelsen 2019.

L. Opgavebeskrivelse af 05.02.2021 med tilhørende bilag.

Bemærk at der løbende kan blive uploadet flere dokumenter i form af rettelsesblade eller andre meddelelser. Ansøgere/Tilbudsgivere opfordres på baggrund heraf til at holde sig opdaterede om sidens indhold i ansøgningsperioden/tilbudsperioden.

Dokumenterne kan downloades via boksen i højre kolonne.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen om prækvalifikation skal være uploadet senest mandag den 15.03.2021 kl.12.00

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen