Slagelse kommune laver vandløbsvedligeholdelse i Tude Å


I uge 38-40 udfører Slagelse kommune lovpligtig vedligeholdelse af Tude Å

Sorø-, Kalundborg- og Slagelse Kommuner har i samarbejde fået opmålt Tude Å fra udspringet ved Bromme Møllegård til sammenløbet ved Vårby Å. Der er tale om ca. 30 km vandløb, som er blevet opmålt med tværprofiler for hver 100 meter.

Opmålingen har vist, at der er behov for oprensning af aflejret sand og mudder på i alt ca. 5 km af vandløbet. Derudover har vi udvalgt nogle strækninger, hvor vil benytte en såkaldt grødepincet, som kan hive pindsvineknop op med rod. Det gør vi, dels for at sikre en tilstrækkelig strømrende i vandløbet, dels for at fremelske nogle af de bløde vandplanter, som er mere positive for vandmiljøet.

Vi lægger det oprensede materiale på de tilstødende arealer indenfor 5 meter fra vandløbet. Herefter er det lodsejernes opgave at udsprede materialet.

Arbejdet forventes udført i uge 38-40.

Spørgsmål kan rettes til vandløbsmedarbejder Henrik Poulsen, Miljø, Plan og Teknik i Slagelse kommune, tlf. 92 43 46 77

Se den originale nyhed fra Kalundborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen