Greve Kommune og Greve Lærerforening har indgået aftale om lærernes arbejdstid

Aftale

Centerchef Klaus Øvre Bentsen og Tina Beck-Nilsson fra Greve Lærerforening.

Greve Kommune og Greve Lærerforening har indgået aftale om lærernes arbejdstid

Dialog og forpligtende samarbejde om skolen er i centrum i den nye arbejdstidsaftale mellem Greve Kommune og Greve Lærerforening.

Repræsentanter for Greve Lærerforening og Greve Kommune er netop blevet færdige med at genforhandle vilkår for lærerne i Greve. Skolen skabes i samarbejde, og derfor kredser den nye aftale om samarbejde og gennemsigtighed i skolens planlægning og udvikling.

God undervisning
Aftalen i Greve sikrer fortsat, at der er en god og gennemskuelig sammenhæng mellem den undervisning, som lærerne skal løse, og den tid de har til at forberede og efterbehandle undervisningen. Men også en gennemsigtighed i, hvad skolen prioriterer, og hvorfor der prioriteres, som der gør.

God start for nye lærere
I aftalen er der fokus på at sikre nyuddannede en god start i folkeskolen. Det sker ved en mentorordning, hvor nyuddannede tilknyttes en erfaren lærer, og hvor den nyuddannede får lidt mere forberedelsestid de første to år af ansættelsen.

Tillid og dialog
Formand for Greve Lærerforening, Tina Beck-Nilsson, udtaler:
“For os er en god skole noget man skaber sammen. Vi tror på, at når lærerne inddrages i planlægningen, både på den korte og den længere bane, giver det den bedste skole til gavn for eleverne!
Coronanedlukningen har vist os, at lærerne er virkelig dygtige til at omstille sig hurtigt og præcist og levere rigtig god undervisning og omsorg for eleverne, når der bliver udvist tillid til, at de kan løse opgaven uden yderligere kontrol. Det skal vi tage med os – også ind i vores nye aftale. Tillid og dialog bør altid være i centrum, og det er det, vores aftale bygger på.
Hvis Greve Kommune er kendt for at give ordentlige vilkår til lærerne, gør det det nemmere at beholde og rekruttere nye lærere”.

Stolt over samarbejdet
Centerchef for Center for Dagtilbud og Skoler, Klaus Øvre Bentsen, supplerer:
“Fra arbejdsgiverside er vi enige i, at dialog og gennemsigtighed i planlægningen af skolen og af lærernes arbejde er vigtig. Det er et middel til både at skabe attraktive arbejdsbetingelser for lærerne, og når det er på plads, så giver det i sidste ende de bedste betingelser for, at vores lærere kan lave god undervisning for eleverne. Derudover er jeg glad for – og på sin vis også en smule stolt over, at vi i Greve bygger videre på det gode samarbejde, som der igennem en efterhånden lang årrække har været mellem kommunen og lærerforeningen”.

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen