Varmtvandsbassin åbner igen | Nyheder

Varmtvandsbassinet på Fredericia Sundhedshus er klar til at åbne igen efter at have været lukket pga. renovering og corona siden marts 2020.

”Vi havde i budget 2020 sat penge af til renovering af varmtvandsbassinet, og da Danmark lukkede ned i marts, udnyttede vi chancen til at gå i gang med renoveringen tidligere end planlagt. Nu er vi klar til at åbne bassinet igen efter, at varmtvandsbassinet og de tilhørende omklædningsrum har gennemgået en renovering”, siger Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget.

Forud for istandsættelsen blev brugere og lejere af bassinet bedt om at komme med deres input og ønsker til de nye lokaler og langt de fleste ønsker har været mulige at opfylde. Der er bl.a. kommet flere bruserum, de er opdelt og der er greb og badebænke i flere af brusenicherne, fordi den målgruppe, der bruger bassinet, for manges vedkomne er dårligt gående og udfordret fysisk. I selve bassinet er der sikret den nødvendige cirkulation i vandet, og derved lever bassinet op til de nye krav for bassiner, og en stor fan i loftet sikrer en god cirkulation af luften til gavn for instruktøren på kanten af bassinet og for brugeren i bassinet.

Fuld genåbning afhænger af restriktioner

Hvis restriktionerne fortsætter efter den 17. januar 2020, så åbner bassinet i første omgang kun for de privat praktiserende fysioterapeuter, der må udbyde fysioterapeutisk holdtræning, når der er indikation for behandling. I de tilfælde er holdtræningen undtaget fra forsamlingsforbuddet, men afstandskravene skal dog fortsat overholdes. Derfor starter de to private fysioterapiklinikker på sundhedshuset også op med mindre hold end normalt.

”Det har dog været meget vigtigt at komme i gang med bassintræningen, fordi denne træningsform har stor betydning for helbredet især for borgere med bl.a. svær gigt, som kan have svært ved at dyrke andre former for bevægelse”, siger Turan Savas, næstformand i Sundhedsudvalget.

Muligheden for træning i varmtvand har stor betydning for sundheden og livskvaliteten for mange borgere, og derfor har det været højt prioriteret i Sundhedsudvalget at renovere bassinet, så det lever op til kravene, og det sikres at vandkvaliteten er i orden.

”Vi har sikret den fremtidige brug af bassinet, og ikke mindst givet brugerne ordentlige forhold til omklædning. Jeg er glad for, at vi har haft mulighed for at opfylde de ønsker brugerne har haft også i forhold til at sætte omklædningslokalerne i stand. Så nu kan vi igen bruge bassinet fuldt ud, til glæde for både børn og voksne, der har glæde af det varme vand og den lindring og styrke, det giver”, slutter Susanne Eilersen.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen