Udvalg vil have tydeligere regler for støj og støv | Nyheder

Byggeaktivitet er ofte forbundet med støj og støv, og reglerne for hvordan og hvor meget skal fremover være endnu tydeligere, hvis det står til Miljø- og Teknikudvalget. Onsdag den 16. september godkendte udvalget forslag til ”Regulativ for miljøforhold ved midlertidige aktiviteter”.

Regulativet kommer på baggrund af et stigende antal klager over støj og støv fra bygge- og anlægsarbejder. I 2016-2017 har Teknik & Miljø modtaget 3-4 klager pr. år. I 2018 har antallet været 8 klager, og i 2019 modtog afdelingen 18 klager over støj, vibrationer og støv fra bygge- og anlægsarbejder.

Teknik & Miljø modtager ca. 20-30 anmeldelser pr. år vedr. midlertidige aktiviteter, der støjer eller støver i forbindelse med byggearbejder. Det nye regulativ skal synliggøre reglerne inden for området både over for borgere og virksomheder. Forventningen er, at særligt virksomheder kan bruge regulativet til at være på forkant med evt. gener. Formand for Fredericia Håndværkerforening Michael Lund Kristensen fra BT Gulve A/S ser frem til klarere regler:

“Det nye regulativ gør det klart for både bygherre og håndværkere, hvilke regler, der gælder. Jeg håber også, at regulativet kan bruges som et værktøj, når vi er i dialog med de omkringliggende naboer, så vi undgår eventuelle misforståelser” , siger Michael Lund Kristensen.

Regulativ på vej
Formålet med regulativet er at fastsætte rammer for midlertidige bygge- og anlægsarbejder og sikre et mere ensartet grundlag til sagsbehandlingen. Regulativet gælder for midlertidige støj-, støv- og vibrationsfrembringende aktiviteter som f.eks. bygge- og anlægsarbejder, og som ikke er af permanent varighed.

Regulativet regulerer, hvornår arbejderne må foregå, hvornår de skal anmeldes til kommunen, og hvornår de nærmeste naboer skal holdes orienteret. I særlige tilfælde bliver det muligt at dispensere fra vilkårene.

Forslaget til nyt regulativ sendes nu videre til behandling i Økonomiudvalget og byrådet, før det sendes i offentlig høring.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top