Udvalg: Her kan der udvikles attraktive boligområder | Nyheder

Hvordan skal Fredericia udvikle sig? Arbejdet med ny Kommuneplan 2021-2033, der skal sætte retningen for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år er godt i gang. Særligt bosætning er blandt de temaer, som fylder meget i By- og Planudvalget.

”Den positive udvikling har for alvor bidt sig fast i Fredericia. Det kan vi mærke på efterspørgslen af særligt byggegrunde til boliger, hvor vi har haft svært ved at følge med. Vi har derfor ønsket, at bosætning og udlægning af arealer blev et af temaerne i kommuneplanlægningen” , siger Steen Wrist Ørts, der er formand i By- og Planudvalget. Han bakkes op af næstformand i udvalget Kenny Bruun Olsen.

”I foråret bad vi borgerne om at komme med forslag til, hvor i kommunen, der kan udvikles nye boligområder. Vi har i høringsperioden modtaget mange gode bud, og flere har vi taget med i den videre planlægning” , siger Kenny Bruun Olsen.

I juni var udvalget på en rundtur og se på de arealer, som både borgere og kommunens egen Teknik- og Miljøafdeling har foreslået i den otte ugers høringsperiode i foråret. På udvalgsmødet onsdag den 18. august blev de forskellige arealer drøftet, og udvalget har nu taget stilling til, hvilke områder, de vil anbefale byrådet, der skal arbejdes videre med i kommuneplanen.

Fredericia Kommune har modtaget i alt 14 forslag. Udvalget anbefaler, at otte forslag helt eller delvist skal søges indarbejdet i kommuneplanen. Det drejer sig om:

 • Kolding Landevej 96
 • Marken, Skærbæk
 • Øst for Marken, Skærbæk
 • Vestre Kobbelvej 9–11
 • Nord og syd for Vestre Kobbelvej 9-11
 • Trelde Næsvej 26-32
 • Sønderskov, udviklingsområde
 • Himmerigshuse, Nord

De øvrige seks forslag vil få besked om, hvorfor det ikke medtages i kommuneplanen. Næste skridt er udarbejdelsen af et kommuneplanforslag, som vil blive sendt i offentlig høring i sommeren 2021, før kommuneplanen vedtages endeligt i slutningen af 2021.

Fakta:

 • Den 3. februar satte Fredericia Byråd gang i arbejdet med en ny kommuneplanen for 2021-2033.
 • Kommuneplanen var i offentlig høring i perioden den 24. februar til 22. marts, hvor borgere har haft mulighed for at komme med idéer og forslag – blandt andet til arealer til udlægning af kommende boligområder. I juni var By- og Planudvalget på en tur rundt og besigtige de foreslåede arealer.
 • Fredericia Kommunes rummelighed til nye boliger er senest blevet opgjort i oktober 2019. Opgørelsen viser, at der med den gældende Kommuneplan 2017-2029 fortsat er plads til ca. 4.000 nye boliger. Det svarer til knap 340 nye boliger årligt i den kommende 12 årlige planperiode. Da Fredericia Kommune har en stor rummelighed til boligformål kan det ske, at kommunen skal afstå allerede udlagte arealer i gældende Kommuneplan 2017-2029. Dette er endnu ikke afklaret.
 • Der kan være krav fra staten eller andre forhold i den videre proces som gør, at de ønskede arealer ikke kan komme med i kommuneplanen. Det er derfor ikke sikkert, at arealerne kommer med i kommuneplanen. Det afgøres først, når kommuneplanen vedtages endeligt i slutningen af 2021.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen