Udvalg bakker støjplagede naboer til E20 op

By- og Planudvalget går ind i sag om trafikstøj fra den statsejede motorvej E20

Støj fra motorvej E20 var på dagsordenen på mødet i By- og Planudvalget tirsdag den 18. august, hvor udvalget havde bedt om en status på støjpåvirkningen fra motorvejen. Det var der en ganske særlig grund til.

”Flere ejerforeninger i de berørte boligområder langs E20 i kommunen har sendt en appel til staten om at gøre noget ved støjudfordringerne fra motorvejen, og de har bedt kommunen om opbakning”, siger Steen Wrist Ørts, der er formand i By- og Planudvalget og fortsætter:

”Vi har boligområder, der lever i konstant støj fra motorvejen, og det er hverken rimeligt eller sundt. Derfor vil vi nu gå i dialog med Vejdirektoratet om støjdæmpende løsninger i de boligområder, der er plaget af urimelig meget støj fra motorvejen”.

Det er særligt byområderne Erritsø/Snoghøj og Taulov, der er plaget af støj fra E20, og i Vejdirektoratets Støjhandlingsplan for 2018-2023 er der i alt fem boligområder i de to byområder, der er særligt støjbelastede.

Støjgener skal løses
Fredericia Kommune har haft møde med ejerforeningerne i de berørte områder og har i den forbindelse fået et eksternt konsulentbureau til at komme med bud på støjdæmpende indsatser i områderne. De blev også præsenteret på udvalgsmødet.

”Fredericia har som trafikalt knudepunkt nogle udfordringer med støj, som vi har en opgave i at løse, hvis vi samtidig ønsker at have attraktive boligområder, hvor man har det godt i sit hjem, og hvor man ikke skal hæve stemmen, hver gang man vil føre en samtale i sin have. I princippet er det lige meget, hvor støjen kommer fra og hvem, der har ansvar for hvad. Vi har en særlig interesse i at støtte vores borgere, når de har brug for hjælp i sådan en sag”, afslutter Steen Wrist Ørts.

De løsninger, som udvalget blev præsenteret for peger på:

 • støjvolde eller støjskærme
 • sænkning af hastigheden i nattetimerne
 • ny asfaltbelægning

Fakta:

 • Fredericia Kommune har en central placering i landet og en god transportinfrastruktur. Trafikken stiger og dermed også trafikstøjen for de mange beboere, der bor tæt på motorvejen i kommunen.
 • Årsdøgntrafikken ved afkørsel 59 Fredericia Syd har rundet 80.000 køretøjer i døgnet og 45.000 i Taulov ved afkørsel 61.
 • Det er Vejdirektoratets ansvar at forebygge og bekæmpe de støjgener, trafikken på motorveje påfører eksisterende boligområder.
 • E20 går i Fredericia Kommune igennem både Fredericia byområde (Erritsø/Snoghøj) og Taulov byområde, og i Vejdirektoratets Støjhandlingsplan for 2018-2023 er der i alt fem boligområder i disse to byområder, der er særligt støjbelastede.
 • Ejerforeninger i de berørte boligområder langs E20 i Fredericia Kommune har sendt en appel til staten om at adressere støjudfordringerne. De har samtidig bedt om Fredericia Kommunes støtte i sagen.
 • I Danmark er en bolig støjbelastet, hvis udearealet udsættes for vejstøj over den vejledende grænseværdi på Lden 58 dB. Hvis støjen er over Lden 68 dB, betegnes boligen som stærkt støjbelastet.
 • Trafikstøj er ifølge WHO et af de største miljøproblemer i EU.
 • Fredericia Kommune er på trapperne med en ny og opdateret støjhandlingsplan, der sætter retningen for støjdæmpende indsatser, der skal skrue ned for trafikstøj fra kommunens egne veje.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen