Skoleelever sætter en stopper for madspild | Nyheder

Eleverne i 8.G på Ullerup Bæk Skolen afd. Nr. Allé har gruppevis været fordybet i hvert sit projekt i tre dage, hvor der har været fokus på madspild – eller rettere sagt: fokus på at minimere madspild.

”Jeg er glad og stolt over, at vi har nogle unge mennesker, som går op i at minimere vores madspild. Det er godt for vores klode, og det er godt for vores privat økonomi. De unge sætter et flot eksempel, so vi voksne kan lære meget af”, siger Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Med projektet skal de unge vise, hvordan de kan bekæmpe klimatruslen i praksis og med demokratiske værktøjer nedbringe madspild i deres nærmiljø.

”Jeg tænkte slet ikke over madspild før. Nu, hvor jeg har lært nogle nye ting, går jeg mere op i ikke selv at smide mad i skraldespanden. Så skal man hellere sørge for, at andre kan få glæde af maden”, fortæller en af eleverne fra 8.G.

Eleverne har i processen også lært noget om kommunen og byrådet og talt om, hvem man skal kontakte, hvis man får en god ide. Formålet med deres projektarbejde er nemlig at inspirere kommunen og regeringen og videregive deres gode ideer og refleksioner over madspild.

Anderledes undervisning
Arbejdet med madspild har taget udgangspunkt i idemaskinen fra Demokratiskolen, der er en digital platform målrettet undervisning i samfundsfag. Det har været nogle anderledes skoledage, end eleverne er vant til.

”Eleverne lærer meget ved denne projektorienterede undervisning. De har samarbejdet i grupper, holdt ”elevatortaler” for deres klassekammerater, og så har de har selv taget kontakt til nogle af supermarkederne i byen. De har udviklet sig både fagligt og personligt” fortæller Peter Hansen, lærer på Ullerup Bæk Skolen afd. Nr. Allé.

På grund af det lokale coronaudbrud i Fredericia er den lokale overlevering af elevernes projekter til politikere og eksperter blevet udskudt, men eleverne skal ikke snydes for den oplevelse, og der arbejdes på at finde en ny dato for den lokale overlevering.

Fakta
Gruppernes projekter har forskellige emner som omdrejningspunkt. En gruppe har beskæftiget sig med madspild i supermarkeder, en anden med madspild i hjemmet. De øvrige grupper har arbejdet med kompost i egen have, billige datovarer til hjemløse, formidling af egen overskudsmad via Facebook samt måltidskasser af overskudsmad.

”Unge Stopper Madspild” er blevet til i et samarbejde med CONCITO’s Klimaambassade og Foreningen for Demokratiskolen, Foreningen Folkemødet, De Samvirkende Købmænd og Fødevareministeriet for bidrage til en løsning af nogle af FN’s verdensmål. Både emnet og undervisningsmetoden støtter op om FN’s Verdensmål, hvor verdensmål 12 handler om ”Ansvarligt forbrug og produktion”, mens verdensmål 4 handler om ”Kvalitetsuddannelse”.

Formålet med projektet ”Unge Stopper Madspild” ligger i forlængelse af FN’s verdensmål 12, “Ansvarligt forbrug og produktion”, navnlig delmål 12.3: “Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres”

Projektet bidrager desuden til at opfylde verdensmål 4: “Kvalitetsuddannelse”, særligt delmål 4.7, som lyder: “Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil (…)”.

 

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top