Nye træer skal erstatte syge og gamle træer på Fredericia Vold | Nyheder

Flere træer på kastanje alléen på Fredericia Vold har det ikke godt. Museerne i Fredericia, som står for den daglige drift af volden, har haft en ekspert forbi for at vurdere dem, og her er meldingen klar. Flere af de store gamle træer er blevet til risikotræer på grund af alderdom og/eller sygdom. Det betyder, at de er i risiko for at give person- eller tingskader.

Gamle træer får ”nyt liv”
Museerne i Fredericia har i samråd med ekspert Simon Skov, som er seniorrådgiver fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, udpeget 115 træer, som skal fældes. Heraf er 30 træer over 100 år og de resterende 20-40 år gamle. De unge hestekastanjer er alle angrebet af sygdomme. Formand for Miljø- og Teknikudvalget kalder det en ærgerlig men nødvendig løsning.

”Det er altid trist at fælde træer, men i det her tilfælde, hvor de udgør en risiko for mennesker, er det nødvendigt” , fortæller Christian Bro, formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Han ser dog positivt på, at træstammerne vil blive genbrugt flere steder. Blandt andet ved Randal Skov, Nyskov og Hannerup Park, hvor de skal omdannes til store insekthoteller til gavn for biodiversiteten. Ved ”Slugten” ved Hjortestien og på strandarealet på Østervold skal de fungere som bænke ved bålpladserne.

Nye træer på vej
Fredericia Byråd har afsat midler fra det udvidede anlægsbudget 2020 til nye træer. Slots- og Kulturstyrelsen har givet tilladelse til efterplantning af 70 nye og flere forskellige træarter som løn, lind og stilk-eg. De bliver plantet med større afstand end de gamle træer, så de får mere plads til at udvikle en fuldt udvokset krone. Formand for Kultur- og Idrætsudvalget Susanne Bjerregaard Mørck er glad for, at der sættes nye træer, så alléen sikres for fremtiden.

”Gør vi ingenting, vil der ikke stå allétræer på Volden om 100 år og kun ganske få om 50 år. Jeg er glad for, at de gamle træer erstattes med nye. Museerne i Fredericia vil nu gå i gang med at udarbejde en fremtidsplan, der skal sikre allétræerne til glæde for nuværende og kommende generationer af borgere og gæster i Fredericia” , fortæller Susanne Bjerregaard Mørck, formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

Den velkendte hestekastanje er valgt fra, og det er der en god forklaring på ifølge kulturarvsinspektør og voldmester Mikael Holdgaard Nielsen, der har lyttet til ekspertens anbefalinger.

”Hestekastanjen er desværre meget modtagelig for minérmøl, som hæmmer det unge træs vækst. Vi har også fravalgt ahorn, da den ligesom hestekastanjen ikke er en hjemmehørende art,” siger Mikael Holdgaard Nielsen.

Efter planen går fældningen i gang den 10. november.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen