Ny ungdomsuddannelse til unge med diagnoser og personlige udfordringer | Nyheder

Når det nye skoleår går i gang til august, så kan IBC HF og VUC Fredericia byde velkommen til en helt ny gruppe elever. I samarbejde med Fredericia Kommune tilbyder man nemlig en såkaldt HF3-uddannelse, som er en treårig ungdomsuddannelse, der er målrettet uddannelsesegnede unge med forskellige diagnoser og personlige udfordringer af forskellig karakter. Det kan for eksempel være autisme, aspergers, ADD, angst, depression og opmærksomhedsforstyrrelser.

”Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkes, at vi fremover kan tilbyde en helt ny ungdomsuddannelse her i Fredericia Kommune. Det er et tilbud vi i stigende grad har manglet. For gruppen af unge, som HF3 er målrettet til, er desværre voksende. Og det skal vi naturligvis reagere på, så vi både understøtter de unge, der har behov for en ekstra hånd, og samtidig sikrer, at så mange som muligt får en ungdomsuddannelse,” siger Pernelle Jensen, der er formand for Unge- og Uddannelsesudvalget.

Hun bakkes op af Vibe Dyhrberg, der er næstformand i Unge- og Uddannelsesudvalget:

”Hvis vi skal tendensen med dårlig trivsel blandt de unge til livs, så er det helt afgørende, at vi tager ansvar. Det er nye HF3 et godt eksempel på,” siger hun.

Øgede krav og dårligere trivsel

Den nye HF3-uddannelse, der er en treårig HF, er blandt andet blevet til på baggrund af nogle af de tendenser, man gennem de seneste år har observeret blandt de unge. Der ses blandt andet dårligere trivsel hos en stigende andel af unge i aldersgruppen 18-24 år. Det er med til at presse de unge i almindelighed, og i særdeleshed presser det unge med personlige udfordringer og diagnoser

Derudover er adgangskravene til ungdomsuddannelserne blevet skærpet, og kravene til de unge på ungdomsuddannelserne er steget. Der er større krav til øget selvstændighed, der er en større lektiemængde og der stilles flere faglige krav.

Men ambitionen hos Fredericia Kommune og IBC HF og VUC Fredericia er, at denne gruppe af unge ikke skal afskæres fra at tage en ungdomsuddannelse.

”Det er en gruppe, som har meget potentiale, hvis de bliver sat i en ramme, der er præget af rummelighed og med plads til forskellighed. De kan have det svært i det ordinære uddannelsessystem, så vi håber med vores tilbud at hjælpe en gruppe på vej, der sagtens kan, hvis de får en struktur og ramme, som de kan trives i. På HF og VUC Fredericia er vi ikke så bange for at gøre tingene lidt anderledes, og vi vil meget gerne arbejde med denne her målgruppe,” siger Kirstine Sofie Bay Sigaard Gammelgaard, der er rektor for IBC HF og VUC Fredericia.

Den nye HF3 svarer til en almindelig HF, hvor obligatoriske fag, valgfag og eksaminer er fordelt ud over 3 år frem for 2 år, som en HF normalt tager.

Undervisningen bygges op omkring en genkendelig struktur, så forudsigeligheden i hverdagen bliver høj. Både rammer og undervisere vil fokusere på at møde den enkelte elevs behov og præmis, så alle kan føle sig trygge både i og udenfor læringsrummet. Der tilknyttes også mentorstøtte til HF3.

Derudover vil der både være fokus på de faglige og de sociale kompetencer. Det er tanken, at mentorstøtten nedtrappes gradvist over de 3 år, så eleverne efter endt uddannelse bliver i stand til at gennemføre en videregående uddannelse.

Fakta: Hvem kan blive optaget på HF3

  • Tilbuddet er tænkt til unge med bopæl i Fredericia Kommune. Dog vil optagelsen altid følge de til en hver tid gældende regler for optagelse på de gymnasiale uddannelser.
  • For at være uddannelsesegnet til HF3 skal den unge have et kognitivt og fagligt niveau, som gør det realistisk, at de kan følge og profitere af undervisning på gymnasialt niveau.
  • Den unge skal være motiveret for uddannelsen, have et stabilt fremmøde og matche et læringsmiljø med struktur, tryghed og rummelighed.
  • Der kan søges til HF3 allerede nu med studiestart til august 2023. Ansøgningen skal sendes via www.optagelse.dk.
  • Der skal som minimum være indskrevet 15 unge det første år et HF3-hold oprettes.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top