Stigende udgifter til anbringelser og sikrede institutioner skaber behov for besparelser

Børne- og Uddannelsesudvalget har godkendt at sende et forslag på en rammebesparelse på 1 procent i høring hos dagtilbuds- og skolebestyrelser, medarbejdere med flere.
 
Årsagen er, at der i 2023 er et forventet merforbrug på 23-25 mio. kr. på det specialiserede børne- og ungeområde i Sønderborg Kommune. Budgetoverskridelserne skyldes primært en stigning i antallet af komplekse og udgiftstunge anbringelser samt et øget behov for brug af pladser på sikrede institutioner. Derudover er der sket en stigning i antallet af børn og unge anbragt efter afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet, som kommunen skal følge.

– Det er både alvorligt og trist, at vi igen står i en situation med et forventet merforbrug på det sociale område. Der er tale om, at omkostningerne til at støtte vores mest udsatte børn og unge er steget voldsomt, og det er en national udfordring. Udvalgene er forpligtet til at følge op og lave korrigerende beslutninger, når der forudses større budgetoverskridelser. Derfor har et enigt udvalg valgt at sende forvaltningens forslag i høring, siger Jesper Smaling, der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.

1 procent rammebesparelsen foreslås at ske på driftsenheder inden for dagtilbud og uddannelse (herunder skoler), og 1 procent besparelse vil give 7.45 mio. kr. i 2023. Besparelserne vil ramme indvendigt vedligehold og materialer mv., færre aktiviteter på skoler og ungdomsskoler og færre decentrale investeringer. Puljer til sygdom og langtidsfravær forventes også beskåret. Der oprettes en opsamlingspulje til budgetreduktionerne, og der oprettes en pulje pr. politikområde for at overholde bevillingsniveaet. Hvis opsamlingspuljerne ikke bruges fuldt ud på det sociale område, går pengene tilbage til det politikområde, de er taget fra.
 
Ekstern analyse
Børne- og Uddannelsesudvalget foreslår samtidig i høringsmaterialet, at der afsættes 500.000 kr. til en ekstern analyse af det specialiserede børne- og ungeområde i Sønderborg Kommune, som finansieres af de foreslåede reduktioner. Formålet med analysen er at få et handlekatalog med anbefalinger til holdbare, udgiftsreducerende tiltag på området.
 
– Det giver rigtig god mening at få en analyse, der kan hjælpe os med anbefalinger til, hvordan vi kan få nedbragt udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde. Så alle input og ideer til at gøre ting anderledes, gode eksempler fra andre kommuner samt forslag til styringsmodeller for området vil være meget velkomne, så vi kan finde frem til mere varige løsninger, så vi kan holde budgettet, siger Jimmy Simonsen, medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top