Nu er der åbent for ansøgninger til Fredericia Kommunes byfornyelsespulje | Nyheder

Boligejere i Fredericia Kommune har igen mulighed for at søge om byfornyelsesstøtte.

– Det er de ældre, bevaringsværdige huse, vi gerne vil støtte. Man kan søge om støtte til at bringe bygningen tættere på den oprindelige arkitektur. Når vi kigger på arbejde, der tidligere er støttet, er det dejligt at se, at midlerne er med til at skabe gode resultater. Der er blandt andet tidligere givet støtte til nye røde vingetegl, lille dansk format og restaurering af bindingsværk, siger Christian Bro, formand for Teknisk Udvalg.

En håndsrækning

Fra byfornyelsespuljen kan der gives op til 40 procent i støtte til projekter, hvor der søges om støtte til flere og mere omfattende arbejder. Og op til 25 procent i støtte til projekter, hvor der søges om støtte til mindre arbejder.

– Det skal ses, som det det er: Støtte. Boligejere skal selv tage initiativ og sætte gang i processen med at indhente tilbud og søge støtte. Når de gør det, så er vi også klar til at give dem en håndsrækning, for vi er i høj grad også interesseret i, at vi passer på vores bygningsarv. Forskønnelsen af bygningerne er med til at fremme byens udvikling, så dem skal vi værne om, siger Karsten Byrgesen, næstformand i Teknisk Udvalg.

Fremtidige kriterier

Kriterierne for næste år, er meget lig dem, der har været de sidste par år. Kriterierne skal være med til at fokusere indsatsen. 

Der kan søges om støtte til bygninger, der er godkendt til helårsbeboelse eller højskole formål. Bygningerne skal have en bevaringsværdi på 1-4, højskoler dog en bevaringsværdi på 1 – 3.

Der kan søges om støtte til istandsættelse eller udskiftning af bygningsdele på klimaskærmen, så der opnås et oprindeligt udtryk. Dette sker ud fra nogle nærmere bestemte kriterier, som kan ses på fredericia.dk

I det kommunale budget er der i 2024 afsat 1.065.000 til byfornyelse. 

Sådan søger du

Inden du ansøger så tag fat i Kommunens medarbejdere, som sidder klar med råd og vejledning.

Forhåndsdialogen sikrer, at vi sammen kan komme godt i mål.

Ansøgningsfrist er d. 7. marts 2023, og i år er ansøgningen digital.

Kriterier og kontakt til Kommunens medarbejdere kan ses på fredericia.dk

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top