Fredericia for livet | Nyheder

På det seneste byrådsmøde blev den nye sundhedspolitik for hele Fredericia Kommune godkendt. Sundhedspolitikken Fredericia for Livet sætter visionerne og rammen for det fremadrettede arbejde med at skabe flere gode leveår for alle fredericianerne. Sundhedsfremme og forebyggelse er særligt i højsæde sammen med et fokus på et bredt samarbejde.

”Sundhed handler både om at lægge liv til årene og lægge år til livene. Derfor er jeg stolt af, at vi har fået en ny sundhedspolitik, hvor sundhed tænkes bredt og som en opgave, der skal løftes på tværs. Fredericia for Livet skal være vores fælles løftestang for at styrke sundheden og trivslen i hele kommunen”, siger Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget.

Sundhedspolitikken står på fire pejlemærker:

  • Sunde rammer – et godt sted at leve og bo for alle
  • Sammen om sundhed – med samarbejde når vi længere
  • Livsglæde og fællesskaber – alle skal opleve følelsen af ha’-det-godt-hed
  • Lighed i sundhed – alle skal have lige muligheder for et godt liv

Byrådet godkendte samtidigt med sundhedspolitikken, at Fredericia Kommune også bliver partnere i yderligere to nationale netværk: ’Partnerskabet ABC for Mental Sundhed’ og ’Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed’. Partnerskaberne skal være med til at sikre den nyeste viden på området og give inspiration til at understøtte arbejdet med pejlemærkerne.

”Partnerskaberne skal deles med hele kommunen og give bred inspiration til, hvordan vi kan stå sammen om at løfte sundheden. Det er vigtigt, at vi både får løftet borgernes mentale trivsel og mindsket den sociale ulighed i sundhed i Fredericia. Derfor er det netop disse partnerskaber, der skal være med til at sætte kraft bag vores indsatser”, siger Turan Savas, næstformand i Sundhedsudvalget,

Til efteråret går arbejdet i gang med at udforme handleplaner, der skal omsætte politikkens visioner til virkelighed og konkrete bæredygtige handlinger. Handleplanerne skal både være med til at styrke igangværende indsatser og sætte gang i nye indsatser, hvor udfordringerne og mulighederne kalder på det.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen