Forældrene er en del af det forebyggende arbejde mod rusmidler | Nyheder

I Fredericia Kommune er der et dagligt og vedvarende fokus på den forebyggende indsat i forhold til rusmidler. Det sker blandt andet ved, at alle 7. klasser i kommunen hvert år får besøg af Gadeteamet, som snakker med dem om ungdomskultur og rusmidler. Når der er konkrete tilfælde, så arbejder skoler, fritid, gadeteam, rusmiddelcenteret og andre fra kommunen målrettet ind i dem ved at arbejde med enkelte unge eller specifikke klasser og grupper. I hverdagen er samarbejdet med politiets forebyggende medarbejdere tæt, når situationer kalder på det. F.eks. mødes det centrale SSP med politiet hver onsdag for at se på det overordnede billede i byen, og i forhold til konkrete unge. I forlængelse af det konkrete tilfælde på Erritsø Fællesskole, Afd. Bygaden fortsætter fritidspædagoger og skolen det tætte samarbejde med politiet og vurderer løbende, hvad der mere kan gøres forebyggende i fællesskab.

”Vi er i Fredericia ikke udfordret mere af rusmidler end andre kommuner, men vi skal naturligvis tage episoder som den på Bygaden meget seriøst, så vi får sat ind med det rette på det rigtige tidspunkt. Men en del af arbejdet med rusmidler er også at oplyse forældre om, hvordan de kan hjælpe og understøtte deres unge mennesker, så de er rustet til at stå imod og bede om hjælp, hvis de kommer i problemer. Derfor skal der lyde en opfordring til alle om at tage en snak med deres unge om rusmidler. Som kommune skal vi klæde forældrene på, så de ved, hvornår de skal være bekymrede, hvordan de kan hjælpe deres unge derhjemme, og hvor de kan få hjælp. Vi skal gøre det, vi kan som kommune, men uden forældrene lykkes vi aldrig i forhold til rusmidler og unge”, siger Pernelle Jensen, formand for Unge og Uddannelse og medlem af Alliancen.

Helt konkret betyder det, at 9. klasse på Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden har haft besøg af Gadeteamet af to omgange, og derudover bliver forældrene inviteret til dialogmøde om rusmidler og unge den 16. januar 2024 kl. 17.00. Her har de mulighed for at stille spørgsmål og blive guidet til, hvornår de bør være bekymrede, og hvordan de kan hjælpe deres unge derhjemme. Er bekymringen begrundet, kan man sammen med den unge finde hjælp.

”Rusmidler er for nogle en del af ungekulturen, og det er derfor meget vigtigt, at unge kender til risikoen ved rusmidler, og at de har et trygt sted at henvende sig, hvis de kommer i problemer. I det konkrete tilfælde, så er der enighed blandt aktørerne om, at det her er en enkeltstående episode, og at det ikke har et større omfang end den på Bygaden. Men det er stadig noget, vi tager meget alvorligt og reagerer på og håndterer. ligesom vi håndterer den konkrete episode”, siger Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Hvis du har bekymringer i forhold til rusmidler
Både unge og forældre er altid velkomne til at henvende sig til skolelæreren eller fritidspædagogen, som de kender i forvejen, hvis de er bekymrede i forhold til rusmidler eller andre ting.

Hvis der er brug for mere konkret hjælp, eller bekymringen er mere alvorlig, er man velkommen til at kontakte gadepædagog, Rasmus Andersen på 60926313. Hvis der er brug for misbrugsbehandling, kan man altid kontakte Rusmiddelcenteret.

Du finder flere oplysninger om, hvordan du kan få hjælp her: https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/sundhedstilbud/frederici….

Alle borgere, som måtte have viden om konkrete, lokale udfordringer med salg eller besiddelse af ulovlige rusmidler, opfordres til at anmelde det til politiet ved at ringe 114.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top