Eleverne ser på landskabet fra Skovtårnet

Naturvidenskabsfestival på Bavneskolen | faxekommune.dk

9. årgang brugte tre dage på at lære om landskabet i nærområdet, der ligesom det meste af Danmark er formet af de seneste istider.

Første dag gik hovedsageligt med at lytte, udvide ordforråd og skabe en teoretisk forforståelse for det praktiske arbejde, der skulle følge.

Den efterfølgende dag blev langt sjovere. Også selvom dagen begyndte med og sluttede med en gåtur mellem Rønnede og Skovtårnet. På den måde kunne eleverne nemlig på krop mærke randmorænens bølger i landskabet. 
Heldigvis er det ikke så slemt, når man går i flok og først er kommet afsted, så både tempo og humøret var i top. 
Når man kommer op over trætoppene bliver bakkelandskabet tydeligt, ligesom presset på de højdeforskrækkede elever og lærere. Fra toppen bliver især størrelsen af de isblokke, der har ligget og været flere hundrede år om at smelte mere visuelt for alle, når man ser størrelsen og antallet af de omkringliggende søer.

På den sidste festivaldag var eleverne atter på skolen. Her skulle de to klasser konkurrere om at lave det bedste, flotteste og fagligt mest instruktive istidslandskab på de hjemmebyggede sandborde. Her fik eleverne vist, at de blandt andet havde fået forståelse for, hvad dødis, gletcher, randmoræne, tunneldal og ås er, og at de var i stand til at bruge begreberne i modelleringen af istidslandskaberne.

Det andet projekt var et samarbejde mellem 1. og 4. årgang. Eleverne skulle ud fra en naturvidenskabelig undersøgende tilgang arbejde med konkrete tiltag i forhold til “Den vilde natur på Bavneskolen”. 

Eleverne blev sat sammen i makkerpar – en fra hver årgang. 
Udgangspunktet for arbejdet var undersøgelse af naturen på skolens område.  De tildelte midler blev blandt andet brugt til at indkøbe rygsække fyldt med grej, som eleverne brugte i denne forbindelse. 
De første dage arbejdede eleverne med at kortlægge skolens område i forhold til insekters livsbetingelser – samt at indsamle, optælle og artsbestemme de forskellige indsamlede smådyr.

Konklusionen var klar: gode livsbetingelser, mange insekter men ikke så mange forskellige slags.
Denne konklusion blev grundlaget for det videre arbejde – nemlig hvordan kan vi øge mangfoldigheden af insekter, og hvilke tiltag kan vi gøre i forhold til dette?
Ideerne var mange, der blev tegnet, skrevet og undersøgt, og det endelige valg faldt på at eleverne ville lave et vildtbed med mange forskellige insektvenlige planter og blomster, samt at sikre et sted, hvor insekterne havde mulighed for at leve og “bo” – insekthoteller. 

Efter udvælgelse af placering af bed samt design af diverse insekthoteller gik den praktiske proces i gang. I de næste dage blev der savet og hamret – insekthotellerne er færdige og bliver i denne tid hængt op omkring skolen. Bedet er afgrænset fint, der er sat stauder, sået insektvenlige blomster og sat forskellige løg, så der til foråret vil være et flot ny insektvenligt blomsterbed på Bavneskolen. 
 

Se den originale nyhed fra Faxe Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen