Invitation til workshop om fremtidens detailhandel i Faxe Kommune

Hvornår: 28. februar 2022 kl. 18.00-21.00

Hvor: Mødet afholdes i kantinen hos Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.
Tilmelding kan ske til: Maria Sjøstrøm Flarup, Faxe Kommune, på mail marsj@faxekommune.dk, senest den 24. februar.

Baggrund
Faxe Kommune har i januar 2022 igangsat en analyse af detailhandlen. Formålet med analysen er at gøre status for detailhandlen, vurdere handelslivets udviklingsmuligheder og danne grundlag for den videre planlægning. Med analysen tilvejebringes et vidensgrundlag for arbejdet med at skabe optimale planmæssige rammer for detailhandlen og andre kommercielle byerhverv. Desuden skal analysen anvendes som grundlag for politisk stillingtagen til planlægning for nye butikker og butiksområder. Som en del af opgaven gennemføres en inddragende proces med byens handelsliv, som med lokalviden kan bidrage og kvalificere resultater samt sikre forankring til anbefalinger.

Kort om workshoppen
Formålet med workshoppen er at præsentere og få kvalificeret indledende resultater fra analyser. Ligeledes skal vi drøfte tematiske problemstillinger og udfordringer samt konkretisere oplæg til anbefalinger. Målet er, at de endelige anbefalinger bliver så handlingsorienterede og konkrete som muligt, og at de kommer ud at leve i kommunen og hos handelslivets aktører.
COWI, der er i gang med at analysere detailhandlen, faciliterer workshoppen og står for et oplæg.

Dagsorden:
18.00-18.10       Velkomst ved Faxe Kommune og Business Faxe
18.10-18.20       Rammesætning og dagsorden for workshoppen v. COWI
18.20-19.00       Præsentation af analyseresultater v. COWI
19.00-19.15       Kort pause med sandwich 
19.15-20.15       Gruppediskussioner – kvalificering af analyseresultater og anbefalinger
20.15-20.45       Præsentation og diskussion i plenum
20.45-21.00       Fælles opsamling og tak for i dag

I tilfælde af spørgsmål kan du kontakte Tine Jeppesen, Faxe Kommune, tjepp@faxekommune.dk projektleder eller Tomas Legarth, Business Faxe, tl@businessfaxe.dk

Se den originale nyhed fra Faxe Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top