Borgere gav gode input til udvikling af hjemmeplejen

– Hvad forventer I af denne aften, spurgte konsulent Anne-Marie Lundstrøm, da første møde i et nyt borgerpanel i Faxe Kommune blev skudt i gang onsdag aften. 
 
Knap 40 borgere var mødt op i Dalgården i Rønnede. Det var en god blanding af borgere, som får hjemmehjælp og pårørende. De har meldt sig til borgerpanelet for at bidrage med deres oplevelser og meninger – input som skal udvikle og forbedre hjemmeplejen og sygeplejen.

Der var stor talelyst allerede fra begyndelsen af mødet, og aftenen bød på mange konkrete, konstruktive – og til tider kritiske – indlæg. 

– Det er vigtigt, at borgerne får en stemme ind i, hvordan vi fremadrettet indretter hjemmeplejen og sygeplejen, siger Mona Funch, nytiltrådt chef for hjemmeplejen og sygeplejeenheden i Faxe Kommune.

– Vi er ligesom andre kommuner udfordret af, at der ikke er nok personer til at varetage opgaverne i forhold til et stadigt stigende behov for både hjemmepleje og sygepleje. Derfor er dialogen med borgerne om, hvordan vi kan forbedre os inden for de vilkår, vigtig for os, tilføjer hun. 

Flere indlæg handlede om den tryghed, borgerne oplever, når det er den samme person, der kommer i hjemmet. Her var flere opmærksomme på og glade for, at der nu bliver arbejdet i mindre teams, som faktisk tilstræber netop den tryghed.
Flere nævnte dog også, at det så indimellem ikke fungerer optimalt, og at det er noget kommunen burde arbejde på. 

Flere nævnte også, at der er bedst tryghed, når kommunikationen mellem hjemmeplejen og sygeplejen fungerer.
Et vigtigt bidrag kom fra flere af de pårørende, som ønsker sig mere inddragelse ikke mindst for at afdække, hvordan de selv kan understøtte og hjælpe hjemmeplejen. De pårørende vil gerne hjælpe, i det omfang de kan.  

– Det er godt med dialogen, så kommunen fornemmer, hvad der rør sig, om borgerne grundlæggende er tilfredse, og hvor der kunne være behov for at  sætte ressourcer ind, siger Gitte Blume, formand for Faxe Kommunes seniorråd. 
Både hun og næstformand i rådet, Kaj Christensen, deltog i borgerpanelet. 

– Alle ved, at der ikke er uendelige ressourcer, så man forventer jo ikke, at tingene bliver rettet op i løbet af 5 sekunder. Men der dukker ting op, som jeg tror er nemme at gøre noget ved – små justeringer kan skabe stor succes. For eksempel hører jeg, at der er tilfælde, hvor hjemmehjælperne ikke præsenterer sig selv, når de kommer ud. Og det koster jo ikke noget at ændre på, tilføjer Gitte Blume. 

Alle input og oplevelser, som blev delt på mødet onsdag, bliver nu samlet og tænkt ind i det videre arbejde med udviklingen af hjemmeplejen og sundhedsplejen.

Mange af de indlæg, som handlede om, hvad hjemmeplejen gør godt i dag, bliver givet videre til de ansatte. Som Anne-Marie Lundstrøm sagde, er det lige så vigtigt for personalet derude at vide, når de gør noget godt og rigtigt, som det er at få de input, som kan justere og forbedre den service, borgerne får. 

Kommende møder

Der er planlagt nye møder onsdag den 24. maj kl. 16.30-19 og igen onsdag den 27. september kl. 16.30-19. 
Hvis man modtager hjemmehjælp eller er pårørende til en, som modtager hjemmehjælp i kommunen, kan man tilmelde sig borgerpanelet ved at skrive til Anne-Marie Lundstrøm Annhe@faxekommune.dk eller ved at ringe på telefon 29 28 58 94
 

Se den originale nyhed fra Faxe Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top