Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand, Drachmannsgade 5-35, Brønderslev


10. januar 2022

Brønderslev Kommune meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til Ejendomsselskabet Drachmanns Have I A/S kan nedsive tag- og overfladevand fra adresserne Drachmanns gade 5-35, 9700 Brønderslev. Der nedsives vand fra et samlet areal på ca. 3650 m2.

Tilladelse (Nyt vindue)

Ledningsplan (Nyt vindue)

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer. Klagefristen er 4 uger efter afgørelses-/offentliggørelsesdato. Du klager via Klageportalen, som findes på www.borger.dk (nyt vindue)og www.virk.dk (nyt vindue). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen