Tilladelse til kantsikring af Lygtebæk


21. april 2022

Brønderslev Kommune har truffet afgørelse om en straks tilladelse efter Vandløbslovens §§16 og 17, samt §3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering idet vandløbsprofilet sikres mod udskridning og dermed sikre yderligere negativ påvirkning af vandløbets kvalitet og forringelse af afvandingsforhold. Tilladelse til kantsikring af Lygtebæk er indenfor matrikel nr. 7000cn, V. Brønderslev, Brønderslev fra vandløbsstation 3613 til station 3722 fra rundkørsel og langsgående med Vildmosevej.

Tilladelsen er desuden vægtet på at sikre infrastrukturen for færdsel på Vildmosevejen kan fortsætte uhindret, samt kantsikre vandløbsprofilet af Lygtebæk således §3 vandløbets målsætning ikke forringes eller får ændret vandføringsevne.

Kantsikring består i at styrke vandløbets profil med store sten og grus for at undgå yderligere erosion og udskylning til Lygtebæk og sikre vejen.

Det er vurderet at restaureringsprojektet ikke kræver en miljøvurdering.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse.

Afgørelse om straks tilladelse til kantsikring af Lygte bæk kan ses her (nyt vindue)

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen