Tilladelse til kantsikring af Holskovbæk


6. maj 2022

Brønderslev Kommune har truffet afgørelse om en straks tilladelse efter Vandløbslovens §§16 og 17, samt §3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering idet vandløbsprofilet sikres mod udskridning og dermed sikre yderligere negativ påvirkning af vandløbets kvalitet og forringelse af afvandingsforhold. Tilladelse til kantsikring af Holskovbæk er indenfor matrikel 22a, Allerup By, Hellevad fra vandløbsstation 1836 til 1780 beliggende nærmest Holskovbækvej i langsgående retning til hvor vandløbet drejer ind og væk fra vejen.

Tilladelsen er desuden vægtet på at sikre infrastrukturen for færdsel på Holskovbækvej kan fortsætte uhindret, samt kantsikre vandløbsprofilet af Holskovbæk således §3 vandløbets målsætning ikke forringes eller får ændret vandføringsevne.

Kantsikring består i at styrke vandløbets profil med store sten og grus for at undgå yderligere erosion og nedfald til Holskovbæk og sikre vejen.

Det er vurderet at restaureringsprojektet ikke kræver en miljøvurdering.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse.

Afgørelse om straks tilladelse til kantsikring af Lygte bæk kan se her (nyt vindue)

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen