Spildevandsgodkendelse for Gamle Mursten ApS, Agdrupvej 3, Brønderslev


24. juni 2021

Brønderslev Kommune har torsdag den 24.06 2021 meddelt spildevandsgodkendelse til vaskeplads på Gamle Mursten ApS., beliggende Agdrupvej 3, 9700 Brønderslev. Denne godkendelse er givet iht. Bekendtgørelse nr. 2292 af 30/12/2020 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen).

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der er mulighed for at klage over spildevandsgodkendelsen af ansøgte vaskeplads af alle, der har en væsentlig individuel interesse i sagen. Klagefristen er 4 uger og udløber den d. 22 juli 2021.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest seks måneder efter denne offentliggørelse. Mere detaljeret klagevejledning fremgår af godkendelsens kap. 6.

Godkendelse (nyt vindue)

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen