Revurdering – Sæbyvej 102, Skovengen 3, Ørsøvej 140 og Højmarksvej 7


8. september 2020

Brønderslev Kommune, Natur og Miljø, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund offentliggør hermed, at vi nu opstarter arbejdet med revurderingen af miljøgodkendelserne for husdyrbrugene på

Sæbyvej 102, Asaa
Skovengen 3, Asaa
Ørsøvej 140, Dronninglund
Højmarksvej 7, Dronninglund

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Kommentarer og spørgsmål samt ønske om at se sagernes akter kan fremsættes til Lars Kildested på 99454696 eller laki@99454545.dk.

Enhver kan desuden samme sted anmode om at få tilsendt udkastene til afgørelse, når de foreligger, og enhver har ret til at kommentere udkastene til afgørelse inden for en frist på 2 uger fra modtagelsen af udkastet.

Retten til at se sagernes akter, herunder udkastene til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen