Nye miljøgodkendelser til skydebaneanlæg beliggende Sønder Engvej 90, Brønderslev


6. januar 2021

Nye afgørelser fra Brønderslev Kommune vedr. Brønderslev Jagtforenings skydebaneanlæg beliggende Sønder Engvej 90, 9700 Brønderslev:

  • Revurdering af miljøgodkendelse til Brønderslev Jagtforenings skydebaneanlæg.
  • Miljøgodkendelse til etablering af støjvoldanlæg.
  • Afgørelse om at etablering af støjvoldanlægget ikke kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport (VVM).

Brønderslev Kommune har den 5. januar 2021 meddelt revideret miljøgodkendelse til Brønderslev Jagtforenings skydebaneanlæg beliggende Sønder Engvej 90, 9700 Brønderslev. Miljøgodkendelsen omhandler ændringer af skydetider, indarbejdelse af Miljøstyrelsens standardvilkår for skydebaner samt støjisolering af skydehuse. Brønderslev Kommune har samtidig meddelt miljøgodkendelse til etablering af et støjvoldanlæg ved skydebanen. 

Etablering af støjvoldanlæg og isolering af skydehuse har den effekt, at støjbidraget hos nabo-beboelser reduceres væsentligt.

Med baggrund i en i miljøscreening er der truffet afgørelse om, at etablering af støjvoldanlægget ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport i henhold til miljøvurderingsloven. Miljøscreeningen er indarbejdet i miljøgodkendelsen til støjvoldanlægget.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefrist er den 3. februar 2021.

Revurdering af miljøgodkendelse til Brønderslev Jagtforenings skydebaneanlæg med klagevejledning. (nyt vindue)

Miljøgodkendelse til etablering af støjvoldanlæg inkl. miljøscreeningsafgørelse og klagevejledning. (nyt vindue)

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen