Høring efter vandløbsloven – Brønderslev Kommune


6. januar 2021

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om at nedlægge ca. 250 meter vandløb umiddelbart nord for bygningerne på Kraghedevej 9. Ansøgningen er begrundet i ønsket om at opføre en ny gyllebeholder.

Nedlægning af vandløb kræver tilladelse efter vandløbslovens § 16. Har du bemærkninger til ansøgningen skal de være kommunen i hænde senest den 5. februar 2021.

Ansøgningen (nyt vindue)

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen