Årets Træ 2022 – Brønderslev Kommune


28. april 2022

Kom med en kandidat til Natur- og Miljøprisen og et forslag til Årets Træ i Brønderslev Kommune 2022.
Efter sommerferien 2022 skal Brønderslev Kommunes Natur- og Miljøpris samt pris for Årets Træ uddeles. Du kan være med til at bestemme, hvem der skal have disse priser.

Natur- og Miljøpris:
Vi leder efter personer, foreninger, virksomheder eller institutioner, der frivilligt gør en særlig indsats for naturen eller miljøet. Det kan f.eks. være en indsats, som skaber ny natur eller fremmer et alsidigt dyre- og planteliv. Det kan f.eks. også være produktionsmetoder, produktudvikling eller andet, der sparer energi, mindsker forurening eller på anden måde gavner miljøet. Alle kan komme med forslag, og alle forslag vil blive omhyggeligt vurderet af sagkyndige. Den endelige beslutning træffes af Det Grønne Råd.

Det bliver borgmester Mikael Klitgaard, der uddeler prisen – eller måske priserne, for hvis der er flere gode forslag, kan der uddeles flere priser.
På Brønderslev Kommunes hjemmeside kan du læse mere om Natur- og Miljøprisen og om de tidligere prismodtagere.
Årets Træ
Prisen for årets træ går til et træ der opfylder følgende kriterier:
• skal være et markant indslag i byrummet/landskabet
• skal være mindst 10 meter højt
• skal have en diameter i brysthøjde på mindst 40 cm
• må efter de gældende principper for sikkerhedsvurdering af træer ikke frembyde umiddelbar eller snart forventelig fare for omgivelserne eller forbipasserende
• skal være påskønnet af ejeren/ejerne og evt. berørte naboer
Præmiering besluttes af Brønderslev Kommunes Grønne Råd. Præmien uddeles af borgmesteren.
Mail dit forslag til kandidater til Natur- og Miljøprisen til annemie.pedersen@99454545.dk og dit forslag til Årets Træ til annemie.pedersen@99454545.dk

I dit forslag skal du begrunde, hvorfor den foreslåede kandidat skal have Natur- og Miljøprisen og begrunde dit forslag til Årets Træ.

Vi skal have dit forslag så hurtigt som muligt, og senest onsdag den 29. juni 2022.

Forslag der er indsendt i 2020 vil blive medtaget i 2022.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen