KommuneNyheder

Møde i kommunalbestyrelsen d. 18 januar 2022

Møde i kommunalbestyrelsen d. 18 januar 2022

Mødet er lukket for offentligheden grundet smittestigning. Normalt er du velkommen som tilhører ved den åbne del af møderne, men på grund af situationen med COVID-19 er det midlertidigt lukket for tilhørere. Dette for sikre, at de fornødne forholdsregler for at mindske risikoen for smittespredning kan opfyldes. Af samme årsag er der ikke spørgetid på …

Møde i kommunalbestyrelsen d. 18 januar 2022 Læs videre »

Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand, Brønderslev Syd

14. januar 2022 Brønderslev Kommune meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til Brønderslev Kommune, Projekt og Administration til at nedsive tag- og overfladevand fra Etape 1, del 1 af udstykningen i Engene, Brønderslev Syd fra et befæstet areal på 3,5 ha. Tilladelse (nyt vindue) Kort (nyt vindue) Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger …

Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand, Brønderslev Syd Læs videre »

Naturen i Norddjurs bliver endnu mere eventyrlig

Naturen i Norddjurs bliver endnu mere eventyrlig

Lørdag lanceres tre ruter i appen Natureventyr, som giver børn på 3-9 år og deres familier en eventyrlig oplevelse, når de er på tur i naturen. Eventyrene er en slags skattejagter der opfordrer til bevægelse, leg og brug af forestillingsevnen, når eksempelvis en træstub bliver til en blækspruttetrold. Det er nemt at finde vej på …

Naturen i Norddjurs bliver endnu mere eventyrlig Læs videre »

Brugerbetaling på anmeldelse og anvisning af erhvervsmæssig jordflytning og erhvervsaffald

13. januar 2022 Ifølge bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører med videre af 14. december 2020 skal der opkræves et gebyr, der dækker kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald samt ved anvisning af affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning. Byrådet vedtog …

Brugerbetaling på anmeldelse og anvisning af erhvervsmæssig jordflytning og erhvervsaffald Læs videre »

Økonomiudvalgets udtalelse om forsinkelse af letbanen

Find din vej mod uddannelse og job: Vælg mellem 18 forskellige 10. klasse-tilbud i Odense

Det kan være svært at vælge, hvilken retning du skal gå, når den sidste karamel er kastet på sidste skoledag i 9. klasse. Derfor laver UngOdense også en digital udgave af et informationsmøde om hele den brede vifte at 10. klasse-tilbud. Filmen, der er tilgængelig fra 13. januar kl. 17 erstatter dermed igen i år …

Find din vej mod uddannelse og job: Vælg mellem 18 forskellige 10. klasse-tilbud i Odense Læs videre »

Anlægsprojekter Idræt og Bevægelse

Søg støtte til anlægsprojekter til idræt og bevægelse

I perioden fra 15. januar til 28. februar 2022 har foreninger, borgere og andre interessenter mulighed for at indsende beskrevne projekter på idræts- og bevægelsesområdet i Svendborg Kommune. Alle indkomne projekter vil blive sendt til udtalelse i Sport og Idræt(SIS), Haludvalget og Folkeoplysningsudvalget i marts/april, hvorefter projekterne bliver videresendt til politisk drøftelse i maj måned. Frist for …

Søg støtte til anlægsprojekter til idræt og bevægelse Læs videre »

Scroll til toppen