Personalejuridisk undersøgelse i forlængelse af advokatundersøgelse

13. december 2021

Horten Advokatpartnerselskab afleverede den 9. december 2021 en advokatundersøgelse af Aalborg Kommunes praksis i forbindelse med udbygningsaftaler.

I forlængelse af advokatundersøgelsen konkluderede byrådet bl.a. følgende:

Konklusionernes alvor taget i betragtning, igangsætter vi nu en personalejuridisk undersøgelse. Den personalejuridiske undersøgelse er et nødvendigt og naturligt næste skridt, og vi vil på baggrund deraf drage de nødvendige konklusioner. Samtidig er det vigtigt at prioritere hensynet til de ansatte og at pointere, at ingen har handlet for egen vindings skyld – det er en belastende situation, hele forvaltningen er bragt i, og derfor er det også vigtigt, at processen er ordentlig og gennemsigtig. Under den personalemæssige undersøgelse er Direktøren for By- og Landskabsforvaltningen og Stadsarkitekten hjemsendt med løn. Magistraten drøfter sagen på mandag og kan på nuværende tidspunkt ikke komme det nærmere.

Magistraten har i dag den 13. december 2021 besluttet at igangsætte den personalejuridiske undersøgelse, der skal munde ud i en vurdering af, om der er grundlag for at iværksætte ansættelsesretlige tiltag over for medarbejdere i kommunen som følge af advokatundersøgelsens konklusioner.

Undersøgelsen gennemføres med afsæt i det skriftlige materiale, som har indgået i advokatundersøgelsen, hvilket suppleres med interviews af nuværende medarbejdere, der har været involveret i den omtalte sagsbehandling. Dette kan suppleres med interviews af andre nuværende medarbejdere samt tidligere medarbejdere.

Undersøgelsen gennemføres af et eksternt konsulenthus og forventes afsluttet i februar 2022.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen