Kortlægning og registrering af beskyttet natur 2021

15. juni 2021

I perioden 1. juni – 1. november kortlægger Aalborg Kommune udvalgte heder, overdrev moser, enge og strandenge, der er beskyttede gennem naturbeskyttelseslovens § 3. De udvalgte beskyttede naturarealer ligger spredt i hele Aalborg Kommune.

Vi registrerer områdernes planter og struktur for at kunne vurdere deres naturkvalitet. Kortlægningen sker med henblik på at få et opdateret datagrundlag, til brug i forbindelse med ansøgninger og miljøgodkendelser fra borgerne, samt kommunens generelle forvaltning og pleje af naturarealer.

Det er ikke muligt at oplyse lodsejerne om den præcise dato og tidspunkt for besigtigelsen. Det er kommunens egne medarbejdere eller konsulenter, der arbejder for Aalborg Kommune, som gennemfører kortlægningen. Kortlægningen tager typisk ½ til 1 time pr. areal og består i en kort gennemgang af arealet, hvor planter strukturer af betydning for naturkvaliteten noteres.

Yderligere information kan fås ved at kontakte By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen