Fra det lille lager på Syrenbakken til samarbejdet med Coolrunner – en fortælling om håndteringen af værnemiddelsituationen de første 4 måneder

For et par uger siden kunne du læse, hvordan vi i Aalborg Kommune – sammen med Århus, Roskilde, Odense og København – er ansvarlige for at indkøbe og styre det fælles lager, som forsyner alle landets kommuner med værnemidler under Corona-krisen.

I denne artikel ser vi på, hvordan arbejdet med værnemidler har udviklet sig i Aalborg Kommune. Vi har derfor sat Lea Sinding Mortensen og Lars Nøhr fra Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆH) stævne til en lille snak om emnet. Begge har de været med fra den spæde start.

Billedteks: Det intermistiske lager på Syrenbakken kort efter Corona-virus brød ud

Bedst som foråret stod på spring blev Danmark som bekendt lukket ned fra den ene dag til den anden, og med ét var mange medarbejders hverdag forandret. Menuen stod på hjemmearbejde og digital interaktion – dog ikke for alle.

Jeg nåede blot at være hjemme én time, før min chef ringede og spurgte om jeg kunne være på Syrenbakken 49 i løbet af en time, fortæller Lars Nøhr, chefkonsulent i Kvalitets- og Innovationsenheden.

Man gik nu i gang med at indsamle værnemidler fra kommunens mange institutioner for at opbygge et lager, så man kunne være beredt på det, der ville komme.

Sammen med en skare af kollegaer fra ÆH fik vi lageret op at stå. Faktisk ret hurtigt. Det var primært ansatte fra handicapområdet, som var med dengang. Vi allierede os med medarbejdere fra aktivitetscentrene, som indvilligede i at agere bude, så arbejdsstederne rundt omkring i Aalborg med få timers varsel kunne få leveret værnemidler. Imens var det ansatte i Kvalitets- og Innovationsenheden, der deltog i betjeningen og styringen af lagret. Der var nærmest tale om pionerarbejde, da der ikke var nogen af os, der havde erfaring med sådan noget”, forklarer Lars Nøhr.

I første omgang havde man kun råderet over to mødelokaler, men efterhånden som man modtog flere og flere værnemidler, måtte man udvide, og til sidst blev man nødt til også at omdanne den store festsal til lager – godt suppleret af containere på parkeringspladsen og containere på Nordjyllands Beredskabs lager i Hvorup, hvor man kunne opbevare alle typer af håndsprit sikkert.

Det var jo lidt kaotisk det hele. Jeg husker, at der var kasser med værnemidler overalt, men det lykkedes via en god holdånd og masser af gåpåmod at få styr på det. Det var en hel lettelse, da vi flyttede ind i festsalen, for der var ligesom lidt mere plads, og så blev det jo en hel del nemmere at overskue tingene, siger Lea Sinding Mortensen, konsulent i Kvalitets- og Innovationsenheden.

Et mere professionelt set-up

Da det viste sig, at Corona-pandemiens ophør ikke var lige rundt om hjørne, traf man en beslutning om at flytte lageret til Center for Velfærdsteknologi og Hjælpemidler på Faaborgvej i Aalborg Øst. Til at begynde med var det kommunens egne medarbejdere, der sørgede for at pakke og sende værnemidlerne, imens Nordjyllands Beredskab stod for distributionen. Men på grund af situationens omfang blev man nødt til at søge nye muligheder, og efter en meget hurtig beslutningsproces blev opgaven overdraget til Pakkecenter Nord i først Brønderslev og senere Nørresundby samt Coolrunner. Aalborg kommunes Indkøbsafdeling etablerede samtidig en elektronisk bestillingsløsning via TrueTrade. De to ting har gjort, at man i Aalborg Kommune i dag har et meget effektivt og professionelt set-up til at distribuere værnemidler.

Samarbejde mellem forvaltningerne

Selvom lageret i første omgang var tiltænkt kritiske funktioner i ÆH, blev det snart hele Aalborg Kommunes lager, og i takt med at det udviklede sig, blev samarbejdet mellem forvaltningerne også mere udtalt.

Sammen med Skoleforvaltningen (SK), Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (FB) og Borgmesterens Forvaltning (BF) udgør vi en stæk firkløver, der dagligt koordinerer værnemiddelindsatsen. I ÆH er vi ansvarlige for indberetninger til Lægemiddelstyrelsen, lagerbeholdning, kommunikation i forbindelse med kvalitetsklager mv. SK og FB står for at tjekke og redigere i bestillinger og orientere om det i forvaltningerne. BF sørger for at indkøbe værnemidler, opdatere TrueTrade, samarbejdsaftaler med Pakkecenter Nord og Coolrunner osv.

“Det har været en udfordrende men også meget spændende og sjov proces. Der er sket så meget fra dengang, hvor vi stod på Syrenbakken og til i dag, hvor vi driver tingene langt mere professionelt og koordineret. Men vi var aldrig kommet hertil, hvis ikke gode medarbejdere fra de forskellige forvaltninger var trådt til og udvist stor fleksibilitet og omstillingsvillighed”, afslutter Lars Nøhr.

Vidste du?

De første 4 måneder er der

afsendt mere end 10.000 kasser med værnemidler

leveret værnemidler til ca. 500 afdelinger

foretaget over 3.000 bestillinger på værnemidler

Der er fx leveret ca.

7,6 mio. engangshandsker

170.000 visir

36.000 små og store fl. håndsprit

1,8 mio. mundbind

Lars, Per og Solvei på Fåborgvej.jpg

Billedetekst: Lars med sine to medhjælpere – Per og Solvei – nu på Fåborgvej

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen